№ 3 (33) (2015)

Зміст

Статті

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ВІДМІННОСТІ У ТРАКТУВАННЯХ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Володимирівна Вакун
ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ТА ПОВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Тетяна Станіславівна Каленченко
РОЛЬ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Максим Вікторович Дубина
МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ірина Валеріївна Замула
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Людмила Йосипівна Юрківська
НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ GAAP PDF
Богдан Леонідович Кирилюк
РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Вадим Олександрович Куслій
МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИБУТКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ PDF
Світлана Олексіївна Левицька
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марія Вікторівна Левіна
КОНЦЕПЦІЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ PDF
Галина Іванівна Ляхович
РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович
ВИЗНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЧЕРЕЗ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ З ФІСКАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ PDF
Володимир Васильович Муравський
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У СЕГМЕНТІ ІТ-ОБЛАДНАННЯ: СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Людмила Степанівна Новіченко
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ГОТЕЛІВ PDF
Тетяна Юріївна Оліярник
ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
ДИАЛЕКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА PDF (Русский)
Светлана Николаевна Петренко
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок, Людмила Григорівна Олійник
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Романівна Поліщук
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Петрович Руба
ЗВІТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Олена Миколаївна Баришнікова
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова
Порівняння стандартів обліку України, США та МСФЗ: спільне та відмінне PDF (English)
M. I. Skrypnyk, V. S. Ambarchian
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталія Іванівна Ценклер
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Антонівна Шевчук
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олег Антонович Шевчук