№ 3(33) (2015)

Зміст

Статті

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ВІДМІННОСТІ У ТРАКТУВАННЯХ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 3-18
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Володимирівна Вакун 19-31
ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ТА ПОВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Тетяна Станіславівна Каленченко 32-43
РОЛЬ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Максим Вікторович Дубина 44-57
МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ірина Валеріївна Замула 58-66
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Людмила Йосипівна Юрківська 67-81
НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ GAAP PDF
Богдан Леонідович Кирилюк 82-95
РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Вадим Олександрович Куслій 96-108
МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИБУТКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко 109-119
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ PDF
Світлана Олексіївна Левицька 120-132
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марія Вікторівна Левіна 133-138
КОНЦЕПЦІЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ PDF
Галина Іванівна Ляхович 139-147
РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович 148-156
ВИЗНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Ерна Георгіївна Мельник 157-168
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 169-182
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЧЕРЕЗ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ З ФІСКАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ PDF
Володимир Васильович Муравський 183-195
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У СЕГМЕНТІ ІТ-ОБЛАДНАННЯ: СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Людмила Степанівна Новіченко 196-209
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ГОТЕЛІВ PDF
Тетяна Юріївна Оліярник 210-224
ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 225-232
ДИАЛЕКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА PDF (Русский)
Светлана Николаевна Петренко 233-239
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок, Людмила Григорівна Олійник 240-258
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Романівна Поліщук 259-272
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 273-296
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Петрович Руба 297-308
ЗВІТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Олена Миколаївна Баришнікова 309-326
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова 327-352
Порівняння стандартів обліку України, США та МСФЗ: спільне та відмінне PDF (English)
M. I. Skrypnyk, V. S. Ambarchian 353-364
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталія Іванівна Ценклер 365-374
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Антонівна Шевчук 375-385
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олег Антонович Шевчук 386-398