Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Вигівська І.М., к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

 

Члени редакційної колегії:

Валінкевич Н.В. – д.е.н., доц., Поліський національний університет (м. Житомир, Україна);

Голочалова І.М. – д.е.н., доц., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Гончар О.І. - д.е.н., проф., Хмельницький національний університет, (м. Хмельницький, Україна;)

Грицишен Д.О. – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Запухляк І.Б. – д.е.н., доц., Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна);

Кліцнарова Я. - PhD, доц., Університет Південної Богемії (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка);

Косенко О.П. – д.е.н., проф., НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Легенчук С.Ф. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Остапчук Т.П. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», (м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Пилипенко А.А. – д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна);

Сайнуг А. - PhD, доц., Лодзьський університет (м. Лодзь, Польща);

Скрипник М.І. – д.е.н., проф., Київський національний університет технології і дизайну (м. Київ, Україна);

Фоміна О.В. – д.е.н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна);

Цуркану В.І. – д.е.н., проф., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Череп О.Г. - д.е.н., проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).