DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-240-258

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР

Стелла Євгенівна Пиріжок, Людмила Григорівна Олійник

Анотація


Досліджено основні проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, серед яких ідентифікують відсутність послідовної державної політики щодо підтримки малого і середнього підприємництва, нестабільність законодавства та високу вартість започаткування нового бізнесу. Розглянуто міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва. Визначено зміни, основні принципи та завдання податкової реформи в Україні, до яких належать зменшення податкового навантаження, покращання принципів справедливості, спрощення та стабільності, що спрямовані на легше адміністрування, боротьбу з корупцією та забезпечення сприятливого бізнес-клімату в Україні. Проаналізовано сутність спрощеної системи суб’єктів малого підприємництва, розглянуто еволюцію розвитку податку в нашій країні, а також визначено існуючі та запропоновані основні вимоги до груп платників. Оцінено переваги, недоліки та ризики реформи спрощеного оподаткування, зокрема, визначено ризики можливого збільшення тиску на малий бізнес, витрати бізнесу на облік видатків, ускладнення вимог до ведення обліку, що може стати фактором політичної нестабільності та викликати труднощі у проведенні податкової реформи.

Ключові слова


єдиний податок; малий бізнес; організація бухгалтерського обліку; податкова реформа; податковий облік; спрощена система оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Болотова Г. Спрощена система оподаткування:стислий огляд можливих змін / Г.Болотова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iepd.dn.ua/?p=3165.

Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва / О.А. Деренько // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 95–97.

Калмиков О.В. Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / О.В. Калмиков // Економічний вісник університету. – 2012. – № 18.1. – С. 97–104.

Кміть В.М. Основні напрями реформування спрощеної системи оподаткування діяльності малого підприємництва в Україні / В.М. Кміть, М.І. Федишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Л. : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – 2011. – Вип. 24, Ч. 1. – С. 275–285.

Коваль Л.П. Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва / Л.П. Коваль // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – № 22.1. – С. 244–251.

Кравчук К. Реформа спрощеного оподаткування: переваги і недоліки, 30.10.2015 / К.Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/30/565352/.

Лозовський О.М. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні / О.М. Лозовський, С.І. Шарчук //Економічний форум. – 1/2015. – С. 135–138.

Макеєва О. П’ять міфів про податкову реформу, 12.11.2015 /О.Макеєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/12/566974/.

Орлова В.О. Вплив спрощеної системи оподаткування на подальший розвиток малого бізнесу / В.О. Орлова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 78–81.

Панасюк О.В. Генезис системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / О.В. Панасюк // зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2013. – №2. – С. 118–128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_2_15.pdf.

Податкова реформа / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/photos/a.1522

36154.152018324866903/865676516834410/?type=3.

Податковий кодекс України : станом 20.09.2015 р., № 2755-IV (зі змінами і доповненнями) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К. : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :donetskcci.com/images/files/SME_Needs.pdf.

Сидоренко Р.В. Спрощена система оподаткування в Україні: історія і перспективи / Р.В. Сидоренко // зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. – 2012. –№ 1.17. – С. 138–145.

Спрощена система оподаткування / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/minfin.gov.ua/photos/a.152263058175763.36154.152018324866903/886659351402793/?type=3.

Юшко С.В. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців: історія й перспективи застосування / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 38–46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.