ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова

Анотація


Розглянуто економіко-екологічні проблеми та обґрунтовано недієвість сучасного типу виробництва. Відповідно, визначено проблемні питання, що обумовлюють кризове економіко-екологічне становище як в глобальному масштабі, так і на рівні окремої країни, зокрема України. Встановлено, що тип виробництва, який існує в сучасному суспільстві, враховуючи його нераціональність з точки зору економіки та екології, впливає також на загострення глобальних екологічних проблем, зокрема таких, як зміна клімату. Охарактеризовано лінійний тип виробництва з точки зору його наслідків, на основі чого сформовано передумови переходу до циркулярної економіки, до яких належить проблема ресурсів, проблема забруднення навколишнього середовища та проблема неефективності лінійного типу виробництва. В процесі дослідження встановлено недієвість вітчизняної системи поводження з відходами на підставі здійсненого аналізу даних щодо обсягів утворення відходів, їх утилізації, спалення, видалення та обсягів накопичення за останні двадцять чотири роки. Також оцінено обсяги забруднення навколишнього середовища та викидів парникових газів в атмосферу за останні роки. Зважаючи на критичні дані, отримані в результаті аналізу, встановлено необхідність переходу до альтернативної моделі – циркулярної економіки, що здатна забезпечити стійкий розвиток без негативного тиску на навколишнє середовище.

Ключові слова


економіко-екологічні проблеми; відходи; циркулярна економіка; лінійний тип виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Балита В. Площа полігонів сміття в Україні – як площа Кіпру /В. Балита // Zaxid-net. –2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zaxid.net/news/show

News.do?ploshha_poligoniv_smittya_v_ukrayini_yak_ploshha_kipru__ekspert&objectId=1272893.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Михайленко В. Звалища – виклик сталому розвитку / В. Михайленко // Журнал Верховної Ради «Віче». – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1052/.

Про затвердження методичних рекомендацій із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами : Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.02.10 № 38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua /ldoc2.nsf/link1/FIN54047.html.

Проблеми екологізації промислового виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portfinance.ru/ukraine-4.html.

Ставчук І. Нова світова кліматична угода зобов’яже країни відмовлятись від вугілля / І.Ставчук //Національний екологічний центр України. – 2015 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://necu.org.ua/nova-svitova -klimatychnauhoda-zobovyazhe-vidmovytys-vid-vuhillya/.

Boulding K. Earth as a Space Ship / K.Boulding // University of Colorado at Boulder Libraries. – 1965. – Р. 3.

Boulding K. The Economics of the Coming Spaceship Earth /K.Boulding // Environmental Quality in a Growing Economy. – 1966 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Boulding_SpaceshipEarth.pdf.

Carson R. Silent Spring / R.Carson. – USA : Houghton Mifflin,1962. – 155 p.

Chen Demin Core of recycling economy is to use resources circularly / Demin Chen // China Population, Resources and Environment. – 2004. – 14 (2). – Р. 12–15.

Kai M. Implementation of scientific development outlook and promotion of circular economy in China / M.Kai // National circular economy conference. – 2004.

Maayke Aimée Damen A resources passport for a circular economy/ Maayke Aimée Damen // Utrecht University. –2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/257741.

Mabee W. Circular Economies and Canada’s Forest Sector / W.Mabee// Researchers’ Workshop: «Greening Work in a Chilly Climate».– 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://warming.apps01.yorku.ca/wp-content/uploads/WP_2011-08_Mabee_Circular-Economies.pdf.

Mathews J. Naturalizing capitalism: The next Great Transformation / J.Mathews // Futures. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.business.uq.edu.au/sites/default/files/event/files/john_mathew_paper.pdf.

Planbureau voor de Leefomgeving. Scarcity in a sea of plenty? Global resource scarcities and policies in the European Union and the Netherlands // The Hague: PBL / Netherlands Environmental Assessment Agency. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500167001_0.pdf.

Report of the Commission on Sustainable Development acting as the preparatory committee for the World Summit on Sustainable Development // Organizational session (30 April–2 May 2001)General Assembly Official Records. – 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a5619.pdf.

Yuan Z. The circular economy: a new development strategy in China / Z.Yuan, J.Bi, Y.Moriguichi // Journal of Industrial Ecology.– 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1162/108819806775545321/pdf.

Yue P. Facing chinese crisis of environment and resource/ P.Yue //China territory today. – 2004. – № 2. – Р. 14–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-327-352

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.