Про журнал

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Державним університетом «Житомирська політехніка».

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 2708-4957 (Online), ISSN 1994-1749 (Print)

Мова видання: українська, англійська, польська. 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Облік і оподаткування;

– Менеджмент;

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ; WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.

Поточний номер

№ 1(57) (2024)
Опубліковано: 2024-04-19

Весь випуск

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Переглянути всі випуски