DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-196-209

ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У СЕГМЕНТІ ІТ-ОБЛАДНАННЯ: СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Людмила Степанівна Новіченко

Анотація


Механізм сек’юритизації дозволяє ефективно реструктурувати портфель лізингових угод та отримати фінансування під дебіторську заборгованість у формі майбутніх грошових надходжень за договорами лізингу, трансформувавши малоліквідні активи лізингової компанії у високоліквідні інструменти фондового ринку. Розглянуто сек’юритизацію як одне з альтернативних джерел фінансування лізингових компаній, визначено сутність сек’юритизації лізингових активів та специфіку реалізації її механізму, а також наведено переваги застосування даного фінансового інструменту для операторів лізингового бізнесу. Встановлено, що під лізинговими активами (лізинговим портфелем), які підлягають сек’юритизації, варто розуміти сукупність прав вимоги по лізинговим договорам, які враховують права грошової вимоги по лізингових платежах та майнові права на предмет лізингу. Для реалізації механізму сек’юритизації лізингових активів запропоновано аналітичні розрізи до рахунків дебіторської і кредиторської заборгованості, що дозволяє формувати достовірну й повну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх етапах сек’юритизації лізингових активів.

Ключові слова


сек’юритизація; лізингові активи; лізинговий портфель; лізингодавець; лізингова компанія; спеціально створена компанія; облікове відображення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инновационная техника финансирования банков / Х.П. Бэр ; пер. с нем. Ю.М. Алексеев, О.М. Иванов. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 624 c.

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация : учеб. пособие для вузов / В.Д. Газман ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 469 с.

Газман В.Д. Секьюритизация лизинговых активов /В.Д. Газман // Экономический журнал ВШЭ, 2010. – № 3. –С. 349–378.

Кардава Е.Е. Секьюритизация лизинговых активов как инновационный инструмент привлечения финансовых ресурсов /Е.Е. Кардава // Вестник Адыгейского гос. ун-та / Серия 5 :Экономика. – 2012. – № 3 (104). – С. 19–26.

Малюта І.А. Використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки / І.А. Малюта //Проблеми економіки. – 2012. – №4. – C. 4–8.

Морозов А.Н. Развитие рынка лизинга на основе секьюритизации / А.Н. Морозов, З.М. Магрупова, А.С. Еремеева // Вестник Череповецкого гос. ун-та. – 2010. – Т. 4. – С. 96–99.

Офіційний сайт ПрАТ «Лізинг ІТ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leaseit.com.ua.

Петрова Е.А. Кредитный риск при секьюритизации лизинговых активов / Е.А. Петрова // Банковское дело. – 2014. – № 5. – С. 64–70.

Солдатова А.О. Секьюритизация лизинговых активов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / А.О. Солдатова. – М., 2006. – 25 с.

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов : учеб. пособие / А.О. Солдатова. – М. : Высшая школа экономики, 2013. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.