ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕНТИ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню та формуванню методики оцінки синергетичного ефекту від взаємодії факторів впливу на коефіцієнт ефективності ренти підприємства. Управляти рентою та її ефективністю достатньо дієво через управління факторами, що на них впливають. При цьому важливо оцінити ступінь впливу синергетичного ефекту від взаємодії факторів впливу на результативний показник. Встановлено, що синегретичний ефект при розрахунку коефіцієнта ефективності ренти формується за рахунок взаємодії таких факторів: коефіцієнта окупності витрат, ресурсомісткості чистого доходу та рентовіддачі активів, управління якими дозволить отримати бажаний рівень результативного показника. Для оцінки синергетичного ефекту від взаємодії перерахованих факторів використано метод виявлення ізольованого впливу факторів на результативний показник. Застосування запропонованої методики дозволить управляти розміром і структурою ренти при її формуванні, а також управляти рентою так, щоб досягати бажаного рівня її ефективності.

Ключові слова


рента; ефективність ренти; синергетичний ефект; факторний аналіз; коефіцієнт ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.efaculty.kiev.ua/isekvc/9/.

Геєць В.М. Національна інноваційна система та інноваційно-інвестиційна діяльність / В.М. Геєць // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув. ;Фенікс, 2003. – 385 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й.Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 278 с.

Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике // Н.Ю. Климонтович. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 458 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-225-232

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.