DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-109-119

МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИБУТКУ

Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко

Анотація


Досліджено особливості системи управління ризиками суб’єкта господарювання та встановлено, що ефективність управління ризиками підприємства обмежена суб’єктивними можливостями прийняття управлінських рішень, які мають прийматися на основі думки, що склалася на певний момент часу, виходячи з доступної зовнішньої та внутрішньої інформації. Відповідно до проведеного аналізу стану корпоративного управління в Україні, встановлено, що майже половина з досліджуваних підприємств не здійснює ризик-управління на підприємстві. Така ситуація пов’язана, перш за все, з відсутністю кваліфікованих фахівців у сфері ризик-орієнтованого управління, а інформація, що використовується, переважно запозичена із зарубіжних джерел та практики закордонних компаній, умови функціонування яких значно відрізняються від вітчизняних. Встановлено, що найпоширенішими інструментами управління ризиками є їх ідентифікація, прогнозування та оцінка. На основі проведеного дослідження побудовано модель комплексної системи управління прибутком за умов невизначеності з метою створення надійного інструменту управління підприємством.

Ключові слова


ризик; прибуток; управління; модель управління; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Olavsrud Т. How risk management leads to increased profit margins / T.Olavsrud // Serving Chief Information Officers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cio.com/article/2910231/risk-management/how-risk-management-leads-toincreased-profit-margins.html.

Risk in review 2015: Decoding uncertainty, delivering value [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/risk-in-review-2015.html.

Блонська В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / В.І. Блонська, О.І. Вужинська //Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.

Кальмук Н.В. Управління прибутком підприємства у сучасних умовах / Н.В. Кальмук, С.Т. Дуда [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/254_Kamalczuk_15_5.pdf.

Козлова Г.С. Риск снижения прибыли в оценке рыночной стоимости собственного капитала : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Г.С. Козлова. – М., 2013. – 28 с.

Мантуленко В.В. Управление прибылью предприятия / В.В. Мантуленко, А.А. Керженцева // Инновационная экономика : материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.).– Казань : Бук, 2014. – С. 48–50.

Нагайчук В.В. Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії /В.В. Нагайчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_23.pdf.

Система корпоративного управления в Украине: Отчет о результатах исследования ООО «КМПГ-Украина», проведенного в сотрудничестве с профессиональной ассоциацией корпоративного управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Corporate-Governance-Survey-Ukrainekey-learnings.pdf.

Ткаченко Є.Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства / Є.Ю. Ткаченко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. – № 47. – С. 270–276.

Харченко С.В. Современные информационные модели учетного обеспечения управления и формирования прибылью / С.В. Харченко // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 377–382.

Чешко С.О. Модели управления прибылью / С.О. Чешко // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 474–477.

Чорна О.М. Механізм управління прибутком в Україні / О.М. Чорна, О.О. Мацнєва // Фінанси, банки, інвестиції : науковий вісник. – 2012. – № 1. – С. 30–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.