DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-32-43

ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ТА ПОВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Олена Олександрівна Григоревська, Тетяна Станіславівна Каленченко

Анотація


Організація бухгалтерського обліку грошових коштів та їх своєчасне й повне висвітлення є досить трудомістким і водночас ризикованим процесом, оскільки навіть одна помилка може стати причиною цілої низки порушень і неточностей, що вплине на господарський процес та інформацію про фінансово-майновий стан підприємства. Мета дослідження полягає в огляді проблемних моментів організації бухгалтерського обліку грошових коштів та наданні пропозицій їх вирішення. Відповідно до поставлених завдань, визначимо, які полягають в удосконаленні аналітичного обліку, документування та внутрішньої звітності, що, в свою чергу, вплине на покращання діяльності підприємств у цілому. Обґрунтовано, що результат діяльності будь-якого підприємства прямо залежить від ефективної роботи підприємства, а особливо від вирішення проблем, пов’язаних з обліком грошових коштів, які є складовою діяльності підприємства. Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний розподіл та використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову діяльність підприємства.

Ключові слова


грошові кошти; бухгалтерський облік; безготівкові розрахунки; організація обліку; рахунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 року № 872-ХІІ.

Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу коштів» від 7 вересня 2001 року.

Господарський кодекс від 20.09.2015 року.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 18.03.2014 року.

Постанова Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року.

Гушу Д. Облік грошових коштів: проблеми та шляхи їх вирішення / Д.Гушу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://conf-cv.at.ua/forum/83-811-1.

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська [Електронний ресурс]. –;Режим доступу : http://pidruchniki.com.

Табалюк А.С. Актуальність проблеми організації обліку грошових коштів / А.С. Табалюк [Електронний ресурс].;– Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua.

Державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.reyestr.court.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.