DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-375-385

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ірина Антонівна Шевчук

Анотація


Розглянуто чинники, що обумовлюють необхідність організації системи управління економічною безпекою підприємств. Метою статті є дослідження питання забезпечення економічної безпеки підприємств цукрової промисловості для стабілізації їх стану в кризових умовах розвитку економіки та їх успішного функціонування у майбутньому. Визначено механізм забезпечення економічної безпеки та розглянуто методичні положення в процесі розробки комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємництва. Обґрунтовано доцільність створення департаменту економічної безпеки на підприємствах цукрової промисловості та запропоновано оптимальний її склад. Ефективність та надійність сформованої системи пропонується оцінювати, спираючись на такі критерії: підприємство зберігає та примножує матеріальні цінності, йде шляхом сталого розвитку; своєчасно попереджає кризові ситуації і нейтралізує негативні чинники, що впливають на його діяльність. Шляхи підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки підприємства мають ґрунтуватися на розумінні сутності зазначених економічних категорій, професійному управлінні та своєчасному прийнятті управлінських рішень, системному моніторингу та ідентифікації негативних факторів впливу зовнішнього й внутрішнього середовищ.

Ключові слова


економічна безпека; підприємство цукрової промисловості; департамент; організація; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Лефтеров Л.В. Економічна безпека суб’єктів господарювання: правовий погляд / Л.В. Лефтеров // Наук. вісн. Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdduvs_2012_1_29.pdf.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін. ; за ред. В.М. Гейця. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.

Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства : учеб. пособие / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов. – К. : Европ. ун-т,2011. – 357 с.

Третяк В.В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В.В. Третяк // Економіка і держава. – 2014.– №1. – С. 6–8.

Хамініч С.Ю. Економічна культура в системі управління С.Ю. Хамініч. – Д. : Наука і освіта, 2013. – 140 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.