DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-169-182

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Сформульовано проблему оцінювання результативності процесів у сфері людського капіталу. Аргументовано, що рівень заробітної плати та пенсійного забезпечення, хоча й не єдина, але вкрай важлива підстава для правдивих висновків щодо міри виявлення феномена людського капіталу у національній системі економічних відносин. Запропоновано методику оцінювання результативності процесів, пов’язаних із формуванням та використанням людського капіталу, в основі якої – визначення еквівалента вартості робочої сили, його зіставлення із розмірами заробітних плат та отримуваних громадянами пенсій. Наведено результати застосування розробленої методики. Останні дали можливість аргументувати, що прояви феномена людського капіталу є вкрай невиразними в українському суспільстві. Відповідно до позиції автора, основні причини, що зумовлюють такий перебіг подій, варто шукати, насамперед, у недолугих трактуваннях самої проблеми людського капіталу, які чимдалі більше утверджуються у вітчизняній науці, у відсутності можливостей для продуктивної зайнятості у широкого загалу економічно активного населення, відторгненні національною економікою інноваційної моделі розвитку, невідповідності процесу та профілів фахової підготовки у закладах вищої школи та професійно-технічної освіти вимогам сучасності.

Ключові слова


капітал; людський капітал; критерії оцінювання; дохід; прожитковий мінімум; заробітна плата; пенсійне забезпечення; вартість робочої сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Балакірєва О.М. Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема / О.М. Балакірєва, С.М. Черненко // Український соціум. – 2009.– № 3 (34). – С. 49–64.

Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу / О.Боков // Україна: аспекти праці. –2013. – № 1. – С. 40–44.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2010. – 860 с.

Ковязіна К.О. Щодо удосконалення Закону України «Про прожитковий мінімум» / К.О. Ковязіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1642.

Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні/ Е.М. Лібанова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 2 (8). – С. 26–36.

Лутчин Н. Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні: статистична оцінка та напрямки вдосконалення методології розрахунку / Н.Лутчин // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Серія : економічна. – 2009. – Вип. 41. – С. 366–374.

Макарова Е.В. Образование в модернизированном обществе: цели и приоритеты для Украины / Е.В. Макарова //Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 1 (21). – С.37–47.

Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні / М. Мальований //Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 8–15.

Пищуліна О.М. Зміна методики розрахунку прожиткового мінімуму – крок до реформування соціальної політики /О.М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 106–114.

Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики : інформаційно-аналітичні матеріали до слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці / С.Мельник та ін. –Луганськ, 2013.

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України / В.В. Баліцька, В.В. Близнюк, О.І. Крикун та ін. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 640 с.

Управление персоналом : энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 453 с.

Федосеев В.В. Стратификация населения по среднедушевому доходу / В.В. Федосеев // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 2. – С. 100–104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.