DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-365-374

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Наталія Іванівна Ценклер

Анотація


На сучасному етапі проблеми регіонального розвитку в Україні щоразу більше актуалізуються у зв’язку зі зростанням різносторонніх загроз національній безпеці держави. З одного боку, йдеться про загрози територіальній цілісності держави, а з іншого – про виклики економічній безпеці, що зумовлені сповільненням темпів європейської економічної інтеграції України. Враховуючи наявні тенденції просторового розвитку регіонів країн Євросоюзу, в Україні також мають бути сформовані регіональні полюси активізації євроінтеграційних процесів. Особливу роль у цьому контексті відіграє Карпатський регіон, що безпосередньо межує з низкою країн Європейського Союзу та має тривалу історію тісних соціально-культурних й економічних зв’язків із західними партнерами. В останні роки євроінтеграційні процеси в Україні суттєво активізувалися, що, безумовно, дозволяє робити більш реальну оцінку та здійснювати короткострокові прогнози економічного розвитку Карпатського регіону в умовах євроінтеграції. Стаття присвячена аналізу передумов та факторів розвитку економіки Карпатського регіону. Охарактеризовано ретроспективні тенденції та сучасний стан розвитку економіки Карпатського регіону на тлі розгортання євроінтеграційних процесів. Здійснено оцінку зовнішньоекономічних зв’язків як важливих передумов євроінтеграції. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків областей Карпатського регіону засвідчує формування стійкого євроінтеграційного вектора.

Ключові слова


Карпатський регіон; аналіз; експорт; імпорт; євроінтеграційні процеси; зовнішньоекономічні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія / В.Д. Дербенцев. – Черкаси :Брама-Україна, 2010. – 287 с.

Долішній М.І. Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів :монографія / М.І. Долішній, П.Ю. Бєлєнський, Н.І. Гомольська// Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики. –Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – C. 10.

Керецман В.Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти : монографія / В.Ю. Керецман. – К. : УАДУ, 2002. – 188 с.

Кіш Є. Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції /Є.Кіш // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6 (9). – C. 103–114.

Макогон Ю. Стратегия инновационного развития Украины в контексте интеграции в Европейский Союз / Ю.Макогон, Е.Медведкина // Журнал европейской экономики. – 2008. – Т.7, № 1. – С. 45–59.

Пелещак І. Транскордонні кластери і транскордонні об’єднання як форми транскордонного співробітництва / І.Пелещак //Вісник Львівського університету / Серія : Міжнародні відносини. – 2008. – № 25. – С. 295–230.

Тульчинська С.О. Підходи до визначення поняття «регіон» в сучасних умовах / С.О. Тульчинська // Ефективна економіка. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.