DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-353-364

Порівняння стандартів обліку України, США та МСФЗ: спільне та відмінне

M. I. Skrypnyk, V. S. Ambarchian

Анотація


Стаття присвячена порівнянню МСФЗ, національних стандартів обліку США та України з метою визначення відмінностей у визнанні, припиненні визнання та поданні у фінансових звітах активів і зобов’язань. Автор порівнює три облікові концепції за такими критеріями: знецінення та амортизація необоротних активів, класифікація та оцінка фінансових активів, класифікація та визнання фінансових зобов’язань. Визначено сфери застосування кожної групи стандартів та типи компаній, що застосовують їх. Особлива увага зосереджена на класифікації, подальшій оцінці та зменшенні корисності фінансових інструментів. Автором встановлено відповідності між національними стандартами обліку і МСФЗ з одного боку та національними стандартами та стандартами обліку США з іншого. Проведене порівняння дозволяє стверджувати про поєднання правил МСФЗ та стандартів обліку США в процесі формування національних стандартів обліку.

Ключові слова


МСФЗ; стандарти обліку США; П(С)БО; необоротні активи; фінансові активи; фінансові зобов’язання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kusina R. Implementation of International Financial Reporting Standards in Ukraine / R.Kusina // Accounting and Management Information Systems. – 2014. – Vol. 13. – №2. – P. 400–422.

Ivachnenkov S. International Financial Reportinf Standards vs. Ukrainian Accounting Standards: the Comparison of financial Ratios Case Study / S.Ivachnenkov, S.Droniuk // Наукові записки / Економічні науки. – 2014. – Т. 159. – Р. 27–31.

IFRS for SMEs: Challenge for Emerging Countries? Case of Czech Republic and Ukraine / M.Pasekov, L.Mullerov, J.Strouhal, L.Chyzhevska // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. – 2010. – Vol. 4, № 6. – 2010. – Р. 1410–1413.

Official website of IFRS Foundation and IASB [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ifrs.org.

IAS 16 «Property, plant and equipment» [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ifrs.org.

International Accounting Standard 32 «Financial instruments: Presentation» [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu.

FASB Master Glossary / FASB Accounting Standard Codification official website [Electronic resource]. – Mode of access : https://asc.fasb.org/glossary.

International Financial Reporting Standard 9 «Financial instruments» [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ifrs.org.

IFRS and GAAP: similarities and differences [Electronic resource]. – Mode of access : www.pwc.com.

FASB Codification 825 «Financial liability» [Electronic resource]. – Mode of access : https://asc.fasb.org.

FASB Codification 820 «Fair value measurement" [Electronic resource]. – Mode of access :https://asc.fasb.org.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Electronic resource]. – Mode of access : http://zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.