DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-120-132

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ

Світлана Олексіївна Левицька

Анотація


Досліджено методичні та практичні підходи до контролю якості послуг, які можуть надавати аудиторські фірми. Запропоновано: заходи документального та організаційного забезпечення результативності контролю якості таких послуг; перелік питань, що потребують розкриття у внутрішньофірмовому Стандарті контрою якості. Наведено приклади внутрішніх документів для аудиторської фірми, які на даний час в цілому формують систему документального забезпечення положень контролю якості послуг, що можуть надавати аудитори (аудиторські фірми). Підтверджено, що обов’язки професійного бухгалтера (аудитора) не зводяться виключно до оцінки фінансової звітності, а також охоплюють цілий спектр консультаційної діяльності, перевірок облікових та організаційних питань (визначених управлінським персоналом замовника). Об´рунтовано, що важливим критерієм довіри клієнтів до результатів їх співпраці з аудиторськими фірмами є впевненість у тому, що залучені до виконання аудиторських послуг фахівці дотримуються Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ключові слова


міжнародні стандарти аудиту; контроль якості; аудит; огляд; перевірка; внутрішні документи; документальне забезпечення; аудиторська фірма; Кодекс етики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бариніна М.В. Внутрішній аудит – другий стовп державного внутрішнього фінансового контролю / М.В. Бариніна //Фінансовий контроль. – 2007. – № 4. – С. 50–51.

Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. Т. 2. / Редкол. М.Я. Азаров (голова та ін.). – Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансового аудиту у державному секторі / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна та ін. – К. : НДФІ, 2007. – 536 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – Ч. 1 та 2, 2012.

Міжнародні стандарти аудиту. Кодекс етики Міжнародної федерації бухгалтерів. ICAR. – М., 2000. –699 с.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) : Рішення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/14 зі змінами, внесеними рішенням Аудиторської палати України від 19.12.2013 р. № 286/9.

Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»; затверджено Рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 за № 182/4 (з чинними доповненнями та змінами).

Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг; затверджено рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2014 № 302/9.

Єременко Д.В. Розвиток аудиторських послуг в Україні/ Д.В. Єременко, Д.В. Кащевський ; зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – 2012. – № 2 (18), Т. 4. – С. 181–186.

Контроль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

Якість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// uk.wikipedia.org/wiki.

Co-operation between internal and external auditors: a good practice guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hmtreasury.gov.uk/psr_governance_gia_guidance.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.