DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-309-326

ЗВІТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Володимирівна Свірко, Олена Миколаївна Баришнікова

Анотація


Дослідження присвячене особливостям формування звітності сталого розвитку як складової інформаційного простору управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств. Обґрунтовано, що найбільш дієвим механізмом регулювання звітності сталого розвитку є протоколи Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), які визначають сукупність показників, що характеризують соціальну, екологічну та економічну складові господарської діяльності промислового підприємства. Використання всієї сукупності протоколів Глобальної ініціативи зі звітності вимагає модифікації окремих складових організації та методики бухгалтерського обліку, що слугує основним засобом інформаційного забезпечення формування звітності сталого розвитку. Протоколами, що характеризують економіко-екологічну безпеку промислових підприємств, є протоколи екологічної результативності (сировина, викиди, скиди та відходи, постачальники, відповідність нормативним вимогам) та окремі протоколи соціальної результативності (охорона праці та безпека виробництва, навчання та освіта). Розроблено механізм формування фрагмента звітності сталого розвитку на прикладі об’єктів управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств, який передбачає порядок формування показників у розрізі протоколів (визначаються параметри інформації, що має бути відображена у звітності відповідно до окремих протоколів GRI в розрізі операцій поводження з відходами та економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій) та інформаційне забезпечення (визначаються джерела формування інформації, а саме дані аналітичного обліку або внутрішньої звітності, що розкриває інформацію про пріоритетні об’єкти бухгалтерського обліку та складена на основі даних аналітичних рахунків). Використання запропонованого механізму формування фрагмента звітності сталого розвитку на промислових підприємствах дозволить сформувати ефективний інформаційно-комунікаційний зв’язок між підприємством та зацікавленими сторонами й відповідно визначати стратегічні напрями діяльності підприємства в контексті забезпечення його сталого розвитку і відповідного рівня економіко-екологічної безпеки.

Ключові слова


звітність; сталий розвиток; безпека; бухгалтерський облік; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний огляд Спільноти СВБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_

_july_integrated_reporting.pdf.

Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.П. Войналович. – Житомир, 2006. – 294 c.

Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерского учета / И.Н. Ложников // Вестник ИПБ МР. –2011. – № 1.

Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану : монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Гріщенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 192 с.

На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход в 21 веке [Електроний ресурс]. – Режим доступу :http://www.svb.org.ua/sites/default/files/ir-discussion-paper-2011_single-rus.pdf.

Bergson H. L’Evolution creatrice (Creative evolution, transl. Arthur Mitchell, Henry Holt and Co., New York, 1908) / H.Bergson. – Paris; France : Librairie Felix Alcan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://archive.org/details/levolutioncreatr00berguoft.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.