№ 1(28) (2014)

Зміст

Статті

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук 3-16
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Іванівна Біляк 17-28
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський 29-38
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тарас Григорович Бурденюк 39-50
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ І ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 51-62
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Гринишин 63-74
СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ PDF
Валерій Кирилович Данилко 75-85
ЕКОНОМІКА ДАВНЬОІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ЕКОНОМІКО-ПОДАТКОВИЙ ТА ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ) PDF
Йосип Якимович Даньків, Володимир Йосипович Даньків, Олександр Сергійович Молнар, Мирослав Ярославович Остап'юк 86-95
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ PDF
Яна Миколаївна Демченко, Вікторія Миколаївна Прохорова 96-109
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Віта Валентинівна Довгалюк 110-119
КВОТЫ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Ирина Валериевна Замула, Анна Викторовна Кирейцева 120-132
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олексій Володимирович Іванюта 133-153
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко 154-172
ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ PDF
Тетяна Віталіївна Ларікова 173-183
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 184-199
РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Наталія Василівна Маркович 200-210
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ PDF
Інна Анатоліївна Панченко, Микола Петрович Городиський 211-225
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Валеріанівна Погосова 226-237
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Марина Леонідівна Колеснікова 238-254
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ PDF
Юлія Олександрівна Самборська-Музичко 255-267
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Ігор Іванович Світлишин 268-278
КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ PDF
Олеся Анатоліївна Сизоненко 279-289
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ PDF
Олена Вікторівна Чук 290-301
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ярослав Вікторович Шеверя 302-318
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗВОРОТНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВІДХОДАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ МЕТАЛОБРУХТУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 319-332
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ АГЕНТСЬКОЇ ТЕОРІЇ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 333-343
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Зінаїда Борисівна Янченко 344-354
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА PDF (Русский)
Елена Адамовна Лаговская 355-369