№ 1 (28) (2014)

Зміст

Статті

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Іванівна Біляк
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тарас Григорович Бурденюк
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ І ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Гринишин
СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ PDF
Валерій Кирилович Данилко
ЕКОНОМІКА ДАВНЬОІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ЕКОНОМІКО-ПОДАТКОВИЙ ТА ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ) PDF
Йосип Якимович Даньків, Володимир Йосипович Даньків, Олександр Сергійович Молнар, Мирослав Ярославович Остап'юк
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ PDF
Яна Миколаївна Демченко, Вікторія Миколаївна Прохорова
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Віта Валентинівна Довгалюк
КВОТЫ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Ирина Валериевна Замула, Анна Викторовна Кирейцева
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олексій Володимирович Іванюта
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко
ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ PDF
Тетяна Віталіївна Ларікова
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Наталія Василівна Маркович
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ PDF
Інна Анатоліївна Панченко, Микола Петрович Городиський
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Валеріанівна Погосова
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Марина Леонідівна Колеснікова
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ PDF
Юлія Олександрівна Самборська-Музичко
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Ігор Іванович Світлишин
КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ PDF
Олеся Анатоліївна Сизоненко
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ PDF
Олена Вікторівна Чук
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ярослав Вікторович Шеверя
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗВОРОТНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВІДХОДАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ МЕТАЛОБРУХТУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ АГЕНТСЬКОЇ ТЕОРІЇ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Зінаїда Борисівна Янченко
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА PDF (Русский)
Елена Адамовна Лаговская