ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ

Ігор Іванович Світлишин

Анотація


Досліджено теоретико-методологічні аспекти інтенсифікації виробництва, на основі чого удосконалено методичний інструментарій її кількісного виміру.


Ключові слова


виробничі ресурси; корисний результат; результативність; інтенсифікація виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаркова Н.А. Теоретико-прикладні аспекти інтенсифікації виробництва / Н.А. Агаркова // Вісник ХНУ. – 2009. – № 6. – С. 186–190.

Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В.Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Горбачов Б. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва / Б. Горбачов, О.Гурченков // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 53–59.

Економіка сільського господарства : навч. посібник / В.К. Збарський, В.І. Мацибора, A.A. Чалий та ін. ; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – К. : Каравела, 2009. – 264 с.

Когут А.Е. Экономическая метрология / А.Е Когут. – Л. : Наука, 1990. – 192 с.

Особа Н.П. Механізм формування інтенсивного типу економічного розвитку сільськогосподарського підприємства / Н.П. Особа // Науковий вісник національного лісотехнічного університету : зб. наук.-тех. праць. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 172–175.

Особа Н.П. Показники рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації сільського господарства / Н.П. Особа // Інноваційна економіка. – 2008. – № 3. – С.121–126.

Павлов К.В. Оценка эффективности интенсификации общественного производства / К.В. Павлов, С.В. Ильин // Вісник економічної науки України. – 2004. – № 1. –С. 79–83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-268-278

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.