ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Автор(и)

  • Інна Анатоліївна Панченко Житомирський державний технологічний університет, Ukraine
  • Микола Петрович Городиський Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9433-1454

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-211-225

Ключові слова:

бухгалтерський облік, дата переходу на МСФЗ, МСФЗ, перша фінансова звітність за МСФЗ, фінансова звітність

Анотація

Проаналізовані особливості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності загального призначення після переходу вітчизняних суб’єктів господарювання на МСФЗ.

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

МСФЗ(IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Наказ Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1556-11.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.13 р., № 336/22868 // Баланс – 25 березня 2013 р. – № 24 (1271). – С. 7–27.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ № 419 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Панченко, І. А., & Городиський, М. П. (2014). ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 211–225. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-211-225

Номер

Розділ

Статті