DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-211-225

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Інна Анатоліївна Панченко, Микола Петрович Городиський

Анотація


Проаналізовані особливості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності загального призначення після переходу вітчизняних суб’єктів господарювання на МСФЗ.


Ключові слова


бухгалтерський облік; дата переходу на МСФЗ; МСФЗ; перша фінансова звітність за МСФЗ; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

МСФЗ(IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Наказ Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1556-11.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.13 р., № 336/22868 // Баланс – 25 березня 2013 р. – № 24 (1271). – С. 7–27.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ № 419 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.