РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-110-119

Ключові слова:

інвестування, венчурний капітал, венчурний проект, управління, фінансовий ринок

Анотація

Сформовано загальні ознаки та переваги нової форми фінансування в галузі сільського господарства, яка спроможна активізувати розвиток інвестиційної діяльності та фінансового ринку в цілому.

Посилання

Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – КНЕУ, 2003. – 394 с.

Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетие практики / П.Г. Гулькин. – СПб. : ООО Аналитический центр «Альпари СПб», 2003. – 240 с.

Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності : посібник (третє видання) / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 682 с.

Воронцов В.А. Основные понятия и термины венчурного финансирования / В.А. Воронцов, Л.В. Ивина. – М. : «Ступени», 2002. – 335 с.

Гатауллина Е.В. Финансово-организационный механизм обеспечения деятельности венчурных фондов в России : дис. … к.э.н. / Е.В. Гутауллина. – Санкт-Петербург, 2005. – 145 с.

Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання Державного бюджету України за 2013 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=397457&cat_id=53608.

Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьёв. – М. : ЗАО «Экономика», 2006. – 239 с.

Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / А.И. Каширин, А.С. Семенов. – Москва : Вершина, 2007. – 320 с.

Лукашов А.В. Венчурное финансирование: стоимость компаний и корпоративное управление (часть 1) / А.В. Лукашов // Управления корпоративными финансами. – 2006. – № 2 (14).

Майданевич П.Н. Інвестиційна привабливість підприємства аграрного сектора: теорія, методологія. Практика : монографія / П.Н. Майданевич. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – 388 с.

Никипова Я.И. Инновации как инструмент стратегического антикризисного управления : монография / Я.И. Никипова, М.В. Каркавин ; под ред. А.Г. Ивасенко. – Новосибирск : НГТУ, 2009. – 424 с.

Нойберт М. Венчурный капитал как фактор развития рыночной экономики : автореф. дис. … к.э.н. – М., 1997. – 23 с.

Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан та розвиток : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Мрія УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nvса.соm.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rvca.com.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.еvса.соm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Довгалюк, В. В. (2014). РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 110–119. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-110-119

Номер

Розділ

Статті