ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Автор(и)

  • Яна Миколаївна Демченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Вікторія Миколаївна Прохорова Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-96-109

Ключові слова:

розрахункові операції, постачальники та підрядники, кредиторська заборгованість, договір, аналіз розрахунків з постачальниками і підрядниками

Анотація

Розглянуто економічні взаємовідносини та розрахункові операції з постачальниками і підрядниками, проблемні питання щодо їх сутності, а також запропоновано нові підходи щодо вдосконалення обліку.

Посилання

Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками / Г.В. Власюк // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 40–44.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Ревизюк І.М. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками / І.М. Ревизюк, Є.В. Калюга // Економічні науки. – 2013. – № 10 (4). – С. 185–190.

Югас Е.Ф. Економічна сутність договірних відносин підприємства та форми розрахунків з постачальниками і підрядниками / Е.Ф. Югас // Економічний вісник університету. – 2011. – № 17/2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Yugas.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Демченко, Я. М., & Прохорова, В. М. (2014). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 96–109. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-96-109

Номер

Розділ

Статті