РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Василівна Маркович Львівський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-200-210

Ключові слова:

сільська територія, сталий розвиток сільських територій, аграрні формування, зайнятість населення, ринок праці

Анотація

Проаналізовано сутність поняття «територія» та уточнюючої категорії «сільська» у контексті їх сталого розвитку. Досліджено методологічні аспекти розвитку сільської території з урахуванням впливу різних чинників на її формування, регіональних особливостей та значущості використовуваних економічних важелів. Узагальнено теоретичні й методологічні основи, практичний досвід комплексного розвитку сільських територій країн ЄС. Запропоновано напрями їх розвитку на регіональному рівні.

Посилання

Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О.Бородіна, І.Прокопа // Економіка України. – 2009. – № 5 (570). – С. 59–67.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Б.Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван та ін. ; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозуван. – К., 2009. – 432 с.

Гоголь Т.В. Багатофункціональний розвиток сільських територій – стратегічна мета державної регіональної політики / Т.В. Гоголь //Державне управління: теорія і практика. – 2011. – № 1.

Етимологічний словник української мови. – у 7 т. ; редкол. ; за ред. С.Мельничука ; уклад. Р.В. Болдирєв та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 5: Р-Т. – 2006. – 704 с.

Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій / A.В. Лісовий. – К. : Дія, 2007. – 400 с.

Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики / О.Могильний // Економіка України. – 2008. – № 12 (565). – С. 40–51.

Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О.І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2009. – 344 с.

Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління / О.І. Павлов // Одеса : Астропринт, 2008. – С. 208.

Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) : науково-аналітична доповідь / В.В. Борщевський, Х.М. Притула, В.Є. Крупін, І.М. Куліш ; НАН України, Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. В.В. Борщевський. – Львів, 2011. – 60 с.

Прокопа І.В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій / І.В. Прокопа // Економіка АПК. – 2005. – № 11 (133). – С. 48–51.

Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України : аналіт. доповідь. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. – 19 с.

Статистичний щорічник Львівської області за 2012 р. – Ч.1. – Львів, 2013. – 386 с.

Философский словарь ; под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. – М. : Политиздат, 1963. – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Маркович, Н. В. (2014). РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 200–210. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-200-210

Номер

Розділ

Статті