DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-51-62

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ І ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Досліджено сучасний стан відображення господарських операцій з податку на додану вартість в бухгалтерському обліку, в тому числі документування розрахунків з ПДВ. Виявлено ряд проблем та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова


податок на додану вартість; податкове зобов’язання; податковий кредит; податкова накладна

Повний текст:

PDF

Посилання


Будько О.В. Особливості нарахування та сплати податку на додану вартість в бухгалтерському обліку згідно з податковим кодексом України / О.В. Будько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=811.

Золотухін О. Помилки в податковій накладній, зареєстрованій у ЄРПН / О.Золотухін // Адвокат бухгалтера. – № 21 (351), листопад. – 2013. – С. 39– 41.

Лист ДПС України від 31.12.12 № 8238/0/61-12/15-3115 стосовно деяких питань складання податкових накладних та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/88034.html.

Матухно М.О. Стан впровадження системи електронного контролю в адмініструванні податку на додану вартість / М.О. Матухно // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – Вип. 3 (54). – С. 99–105.

Плахтій Т.Ф. Розрахунки за податком на додану вартість на сільськогосподарських підприємствах – суб’єктах спеціального режиму оподаткування: організаційні та методичні засади обліку / Т.Ф. Плахтій // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.nbuv.gov.uaportalSoc_GumOif_apk2011_413_Plaht.pdf.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini.htm.

Уллубієва К.К. Бухгалтерський облік і контроль розрахунків за податком на додану вартість: організація та методика : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/ К.К. Уллубієва. – Житомир, 2012. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.