ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-3-16

Ключові слова:

валютні операції, іноземна валюта, валютний курс, мультивалютність

Анотація

Визначено основні положення обліку валютних операцій в банках України та Республіки Польща, виявлено особливості ведення валютних операцій в кожній з розглянутих країн.

Посилання

Popowska E. Rachunkowość bankowa po zmianach / E. Popowska, W. Wsowski. – Warszawa, 2008.

Васюренко O.B. Банківські операції : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с.

Облік і аудит у банках : підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. ; за заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 (у редакції постанови Правління НБУ від 05.11.2013 № 437) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2008-13.

Литвин Н.Б. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / Н.Б. Литвин ; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2000. – 20 с.

Максименко А.В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / А.В. Максименко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 18 с.

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.08.2011 р. № 281 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11/print1389910490924739.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Безручук, С. Л., & Грабчук, І. Л. (2014). ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 3–16. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-3-16

Номер

Розділ

Статті