БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗВОРОТНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВІДХОДАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ МЕТАЛОБРУХТУ

Автор(и)

  • Катерина Володимирівна Шиманська Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0375-5102

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-319-332

Ключові слова:

відходи, зворотні відходи, облік зворотних відходів, оподаткування операцій зі зворотними відходами, умови невизначеності, ринок металобрухту

Анотація

Описано підходи до ідентифікації зворотних відходів як об’єкта бухгалтерського обліку, визначено підходи до їх оцінювання в умовах невизначеності ринку металобрухту, розкрито порядок облікового відображення та оподаткування операцій зі зворотними відходами на прикладі діяльності підприємств галузі обробки металів.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або Моя болісна несповідь / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «РУТА», 2007. – 328 с.

Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку : монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук ; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 480 с.

Закон України «Про металобрухт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/619-14.

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр/.

Закупівельні ціни на металобрухт зросли на 8–12 %. Новини // Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2013/12/18/410048/.

ЗМІ: Український ринок потерпає від дефіциту металобрухту // Інформаційне агентство УНІАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/836952-zmi-ukrajinskiy-rinok-poterpae-vid-defitsitu-metalobruhtu.html.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2cid010282.html.

Межерин В.А. Специфика экологического мониторинга / В.А. Межерин // Экология. – 1999. – № 2. – С. 83–88.

Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

Металеві відходи // Multilingual Thesaurus of the European Union «EvroVoc» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurovoc.europa.eu/5294.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293629&cat_id=293536.

Оборотов М.С. Совершенствование экологического учета в Республике Беларусь / М.С. Оборотов / Экономика глазами молодых : материалы І-го международного экономического форума молодых ученых (Вилейка, 12–14 сентября 2008 г.) ; отв. ред. Г.А. Короленок. – Минск : ООО «ТМ Агро-графикс», 2008. – 224 с. – С. 135–139.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р. із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Потапенко Н.Є. Екологічні витрати та доходи макроекономічних суб’єктів / Н.Є. Потапенко / Економіка природокористування і охорона довкілля : Щорічник наук. праць НАН.

Тверді відходи. Спільнота фахівців-екологів «Промислова екологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eco.com.ua/content/%C2%ABtverdividkhodi%C2%BB.

Утворення та поводження з відходами у 2012 році. Експрес-випуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2013/05_13/153.zip.

Хот Ф.Т. О некоторых вопросах отражения отходов производства в бухгалтерском учете / Ф.Т. Хот // Вестник Адыгейского государственного университета / Серия 5: Экономика. – 2011. – № 2. – С. 130–137.

TruTops Laser: надежные управляющие программы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/listoobrabotka/uslugi/programmnoeobespechenie/sistemyprogrammirovanija/trutops-laser.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Шиманська, К. В. (2014). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗВОРОТНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВІДХОДАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ МЕТАЛОБРУХТУ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 319–332. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-319-332

Номер

Розділ

Статті