DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-39-50

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тарас Григорович Бурденюк

Анотація


Автором запропоновано модель аналізу конкурентоспроможності птахівничих підприємств. Розроблена методика дає змогу в цілому оцінити стан досліджуваного підприємства та визначити його конкурентоспроможність серед групи конкурентів. Рекомендовано алгоритм кількісної та якісної діагностики критеріїв конкурентоспроможності. Сформовано інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, що дає змогу розробити управлінські рішення щодо поліпшення конкурентних позицій і вибору ефективного методу конкурентної боротьби.


Ключові слова


аналіз; конкурентоспроможність; критерій; конкурент; модель; показник; фактор

Повний текст:

PDF

Посилання


Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / М.И. Круглов. – М. : Русская Деловая Литература, 1998. – 768 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен : пер. с франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; пер.с англ. И. Минервин. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 452 с.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер. с. англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2001. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.