ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Чук ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-290-301

Ключові слова:

логістичні методи, аналітичний облік, запаси, постачальники, моделювання інформаційних систем

Анотація

Уточнено значимість організації обліку розрахунків з постачальниками, враховуючи раціональний їх вибір при ефективному управлінні запасами та напрямки удосконалення аналітичного обліку як складова частина процесу логістики. При цьому бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками на підприємствах повинен враховувати не тільки особливості їх діяльності, а й забезпечувати керівництво оперативною економічною інформацією щодо ефективного управління запасами та оптимізації розміру поставки.

Посилання

Беляев Ю.А. Дефицит, рынок и управление запасами : монография / Ю.А. Беляев. – М. : УДН, 1991. – 230 с.

Кузьміна О.М. Сучасні перспективи використання ERP-систем в управлінні організацією / О.М. Кузьміна, Ю.С. Чабан // Кримський економічний вісник. – Ч. ІІ. – 2013. – № 6 (07). – С. 266–269.

Перебийніс В.І. Логістичне управління запасами на підприємствах : монографія / В.І. Перебийніс, Я.А. Дроботя. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 279 с.

Погрібна О.П. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками запасів на агропромислових підприємствах / О.П. Погрібна, В.В. Матвєєва-Алєксєєва : зб. наук. пр. // Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь : Вид. Мелітопольська типографія «Люкс». – 2013. – № 1 (21). – Т. 3. – С. 186–192.

Сук Л. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та з учасниками / Л.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 20. – С. 31–39.

Ткачова А.В. Логістичні витрати як критерій оптимізації логістичного управління / А.В. Ткачова //Наукові праці ДонНТУ / Серія: економічна : зб. наук. пр. – Донецьк, 2009. – Вип. 36 (2). – С. 88–93.

Ящук Д.Л. Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи / Д.Л. Ящук // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. пр. – Харків, 2010. – № 32. – С. 252–257.

Закупівля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/закупівля.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Чук, О. В. (2014). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 290–301. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-290-301

Номер

Розділ

Статті