DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-17-28

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Іванівна Біляк

Анотація


Обґрунтовано важливість та необхідність стратегічного аналізу зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств. Розглянуто основні елементи зовнішнього середовища. Особливу увагу приділено системі методів та прийомів аналізу макросередовища підприємства.


Ключові слова


стратегічний аналіз; зовнішнє середовище; макросередовище; методи аналізу макросередовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П.Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

Стратегічне управління : підручник / О.М. Тищенко, Т.М. Хміль, С.К. Василик та ін. – Х. : ВД «Інжек», 2009. – 280 с.

Gierszewska G. Analiza strategiczna przedsiebiorstwa / G.Gierszewska, M.Romanowska. – Warszawa, 1998. – 311 р.

Jurevicius О. PEST & PESTEL Analysis / Ovidijus Jurevicius// Strategic Management Insight [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.strategicmanageme

nt.insight.com/tools/pest-pestel-analysis.html.

Kogyra B. Analiza strategiczna, czyli co sie dzieje dookola – makrootoczenie / Beata Kogyra // Builder, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.simplesolution.pl/artykuly/artykul_3.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.