DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-63-74

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Галина Миколаївна Гринишин

Анотація


Сформовано методологічні основи дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропродовольчої сфери. Запропоновано показники для проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; показники; ефективність; експорт; імпорт; зовнішньоторговельний оборот; чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Львів : Афіша, 2004. – 140 с.

Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П.Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.П. Гребельник. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 384 с.

Лісова Л.О. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємствами Сумської області : автореф. дис. … к.е.н. / Л.О. Лісова. – Суми. – 2008. – 19 с.

Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит проведення зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400 с.

Паска І.М. Організація та економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК : автореф. дис. … к.е.н. / І.М. Паска. – Миколаїв, 2000. – 19с.

Скоропад І.С. Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності господарських суб’єктів України : автореф. дис. … к.е.н. / І.С. Скоропад. – Київ, 1996. – 19 с.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник ; за ред. Л.В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005 – 185 с.

Цьомик Ю.В. Критерії та показники оцінки ефективності зовнішньоекономічної системи країни / Ю.В. Цьомик // Экономика и управление. – 2005. – № 6. – С. 49–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.