DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-29-38

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Руслан Феоктистович Бруханський

Анотація


Розглянуто існуючі підходи до побудови системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами та досліджено роль системи бухгалтерського обліку в процесі її функціонування. Виявлено обмеження традиційної системи бухгалтерського обліку, які не дозволять забезпечити її наближення до вимог стратегічного управління та проаналізовано наслідки їх подолання для подальшого розвитку обліку.


Ключові слова


система стратегічного управління сільськогосподарських підприємств; обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Богатырев М. Использование методик стратегического менеджмента в сфере сельского хозяйства / М.Богатырев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://acualicio.us/ispolzovanie-metodik-strategicheskogo-menedzhmenta-v-sfere-selskogo-hozyaystva.

Голов С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : автореф. дис. … д.е.н. : за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С.Ф. Голов. – Київ, 2009. – 40 с.

Гуцайлюк З.В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006 . – № 2 . – С.14–19.

Зоря О.П. Розробка стратегії розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / О.П. Зоря // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 112–117.

Кісіль М.Ю. Формування стратегічного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : дис. … к.е.н. : за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М.Ю. Кісіль. – Дніпропетровськ, 2012. – 218 с.

Мармуль Л.О. Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств / Л.О. Мармуль // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 152–156.

Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : наукове видання / А.А. Пилипенко. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.