ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

Автор(и)

  • Юлія Олександрівна Самборська-Музичко Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-255-267

Ключові слова:

стратегія, стратегічний аналіз, банківська діяльність

Анотація

Визначено особливості стратегічного аналізу конкурентоспроможності у банківському секторі та розглянуто сфери його проведення, наведено порівняльну характеристику стратегічного аналізу відносно тактичного та оперативного за основними критеріями; висвітлено питання залежності конкурентоспроможності установи банку від параметрів продукту, що реалізує банк; зазначено сукупність нерозривно пов’язаних факторів, що мають безпосередній вплив на позицію банку в конкурентному середовищі. Кожен з них досліджено, проілюстровано їх вплив на конкурентоспроможність банківської установи. Запропоновано метод поділу середовища залежно від впливу установи на фактори.

Посилання

Волкова Л. Стратегический аналіз / Л.Волкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://m-arket.narod.ru/StrAn.html.

Дубовик О.В. Формування конкурентоспроможності банку : монографія / О.В. Дубовик, А.Я. Кузнєцова, Т.Д. Гірченко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 215 с.

Еш С.М. Фінансовий ринок : навч. посібник / С.М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

Мамонов К.А. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит») / К.А. Мамонов ; укл. Мамонов К.А. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 56 с.

Маркетинг. Словарь / Г.Л. Азоев, П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский, А.Г. Поршев, Б.А. Райзберг. – М. : ОАО НПО «Экономика», 2000. – 362 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз в банках : методологія та практика : автореф. … д.е.н. : 08.00.09 / І.М. Парасій-Вергуненко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2009. – 33 с.

Слав’янська Н.Г. Українська академія банківської справи Теоретичні аспекти розробки банківських стратегій та стратегічного аналізу фінансових результатів / Н.Г. Слав’янська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Т. 7. – Суми : ВВП «Мрія» ЛТД, УАБС, 2003. – 320 с.

Трохименко В. Трансформація конкурентних відносин на ринку банківських послуг на сучасному етапі розвитку світової економіки / В. Трохименко // Вісник антимонопольного комітету України / Конкуренція. – 2011. – № 2.

Чубай В.М. Національний університет «Львівська політехніка» / В.М. Чубай // Суть та особливості стратегічного аналізу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2009/Economics/53251.doc.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Самборська-Музичко, Ю. О. (2014). ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 255–267. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-255-267

Номер

Розділ

Статті