КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ

Автор(и)

  • Олеся Анатоліївна Сизоненко Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-279-289

Ключові слова:

газ (метан) вугільних родовищ, методика бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ, етапи та елементи методу обліку

Анотація

На основі розробленої послідовності проведено критичну оцінку існуючої методики бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ у розрізі його стадій та елементів. Запропоновано напрямки підсилення дієвості елементів методів обліку, що сприятимуть підвищенню інформаційної місткості відображення операцій з видобування та використання метану для прийняття ефективних управлінських рішень у цій сфері.

Посилання

Брадул О.М. Удосконалення обліку затрат і калькулювання собівартості в гірничодобувній промисловості в умовах ЕОМ / О.М. Брадул // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 127. – С. 16–24.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80.

Исследование фазового состояния метана в углях / А.Д. Алексеев, Е.В. Ульянова, Н.Н. Коврига, И.Н. Смоланов // Физико-технические проблемы горного производства. – 2001. – Вып. 3. – С. 3–8. Ретроспективний аналіз операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах Донецької області.

Концепція Державної цільової економічної програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1684-2009-%D1%80.

Корнєєва Т.І. Бухгалтерський та податковий облік витрат на природоохоронну діяльність підприємств вугільної промисловості / Т.І. Корнєєва, Н.В. Рассулова // Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи», (Донецьк, 20–21 лист. 2009 р.). – Донецьк : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. – С. 272–275.

Нападовська Л.В. Формування центрів відповідальності при побудові виробничого обліку затрат гірничорудних підприємств / Л.В. Нападовська // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 107 (17). – С. 10–12.

Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім : Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2009 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Л. Гальперіна, Д. Гулевець та ін. – К. : НАЕР-НАУ, 2010. – 254 с.

Поліщук, І. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА [Електронний ресурс] / Ірина Поліщук, Ореста Боднар // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 3(61). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/44070.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm.

Порядок цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв’язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=600-2010-%EF.

Програма енергоефективності Донецької області на 2010–2015 рр. – Донецьк : Донецька обласна рада, 2010. – 113 с.

Руководство по дегазации угольных шахт / И.В. Сергеев, В.С. Забурдяева, В.Г. Рыжков. – К. : 2007. – 117–120 с.

Угольный метан: перспективы добычи и использования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6483.

Шатохіна О.І. Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / О.І. Шатохіна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 20 с.

Шишкова В.С. Оперативний облік в управлінні виробничими витратами гірничодобувного підприємства / В.С. Шишкова // Менеджер. – 2006. – № 2 (36). – С. 81–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Сизоненко, О. А. (2014). КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 279–289. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-279-289

Номер

Розділ

Статті