ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Алла Валеріанівна Погосова Житомирський національний агроекологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-226-237

Ключові слова:

соціальний пакет, облік, витрати, працівники підприємства, звітність

Анотація

Досліджено поняття, склад та структуру соціального пакета підприємства. Запропоновано підхід до облікового відображення операцій з надання соціального пакета працівникам підприємства та розроблено відповідні форми звітності.

Посилання

Гудзь Н. Облік витрат на утримання персоналу / Н.Гудзь, О.Савельєва // Збірник тез доповідей П’ятої ювілейної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації». – Ч. 2. – С. 412–413.

Пацула О.І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.І. Пацула. – К., 2007. – 20 с.

Шиманська К.В. Облік операцій з надання соціального пакета працівникам підприємства в межах виконання положень колективного договору / К.В. Шиманська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 2.

Жиглей І.В. Облікове забезпечення заходів, пов’язаних з підвищенням мотивації праці в світлі П(С)БО 26 «Виплати працівникам» / І.В. Жиглей // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 3. – С. 60–65.

Прощина Т. Путівки на оздоровлення та відпочинок для працівників / Т.Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 39. – С. 42–44.

Харитонова Н. Медичне страхування працівників як складова соцпакета / Н.Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 39. – С. 11–14.

Харитонова Н. Недержавне пенсійне страхування працівників / Н.Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 39. – С. 14–18.

Циганенко В. Соціальний пакет: що включити і як запровадити / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 39. – С. 3-4.

Гриненко А.М. Соціальний пакет як інструмент мотивації та соціальної захищеності працівників підприємства / А.М. Гриненко, Л.Г. Стожок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc...4/29.pdf.

Король С. Фінансові аспекти вирішення соціальних проблем підприємства / С.Король // Вісник КНТЕУ. – 2006. –№ 6.

Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти / М.Юрков // Право України. – 2007. – № 7. – С. 3–41.

Петрушенко М.М. Поєднання комплексного та індивідуального підходів до структуризації соціального пакета підприємства / М.М. Петрушенко, Ю.Т. Алібекова // Вісник Сумського державного університету / Серія «Економіка». – 2010. – № 2. – С. 54–62.

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. №322-УШ ВРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19

Як цитувати

Погосова, А. В. (2014). ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 226–237. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-226-237

Номер

Розділ

Статті