№ 3 (18) (2010)

Зміст

Статті

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВИМІРИ ФУНКЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
Особливості інтеграції соціально дискримінованих осіб в бізнес-середовищі PDF (English)
I. S. Bajorūniene, Čh. S. Chrystauskas
ВПЛИВ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН ТА РІВНЯ ЇХ ГОДІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВИНИНИ PDF
Т. І. Балановська, Г. С. Іванова
ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА: ЮРИДИЧНИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ “РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ” В ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНАХ PDF
Катерина Павлівна Боримська
ДОХОДИ В ПОДАТКОВИХ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ PDF
Олександр Михайлович Брадул
УЧЕТ ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Светлана Григорьевна Вегера
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ВИПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Миколаївна Глущук
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Микола Петрович Городиський
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ І ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТОЗДАТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Василь Антонович Дерій
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Тетяна Вікторівна Затока
ФАКТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АНАЛІТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
ОПТИМИЗИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЬІ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО (БИЗНЕС) АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ PDF (Русский)
Росица Недкова Иванова
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W OCENACH WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA W POLSCE PDF (Polski)
Adam Kupczyk, Waldemar Izdebski, Krzysztof Kaczmarek, Jacek Skudlarski
Оптимізація процесів в університеті PDF (English)
Dorota Kuchta
Багатокритерійна оцінка університетів PDF (English)
Dorota Kuchta, Radoslav Ryńca
КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ PDF
П. О. Куцик
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗА НАПРЯМАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Адамівна Лаговська
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ф. Ф. Макарук
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Р. А. Марценюк
ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ PDF
Вадим Валентинович Мушинський
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРО СТАН ЙОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов
ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ У ПІДГОТОВЦІ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ТА ВИСНОВКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
С. В. Панібратова
Оцінка вищої освіти в Польщі в контексті глобальних змін PDF (English)
Agnieszka Parkitna
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
РЕЗЕРВИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олексій Іванович Пилипенко
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ PDF (Русский)
М. В. Примакова
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “РЕСУРС” В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Катерина Василівна Романчук
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ PDF
Н. М. Савченко, Р. О. Савченко
ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Василівна Саух
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Д. М. Таранов
СБАЛАНСИРОВАННAЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ “Z-SCORE METHOD OF ANALYSIS” PDF (Русский)
Марко Любомиров Тимчев
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ ПРИДБАЄТЬСЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
Розвиток економічних дисциплін на основі прикладної фінансової економіки PDF (English)
Trifon Blagoev Trifonov, S. T. Trifonovа
ВПЛИВ ІСТОТНИХ УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Дмитро Михайлович Чирка
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПОГЛЯД ОБЛІКОВЦЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
Валентин Аркадійович Шпак
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ PDF
Р. Р. Шумило
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська