DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-145-152

MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W OCENACH WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA W POLSCE

Adam Kupczyk, Waldemar Izdebski, Krzysztof Kaczmarek, Jacek Skudlarski

Анотація


Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy producenci rolni mają możliwość ubiegania się o środki finansowe poprzez wdrażane programy pomocowe. Rolnicy składają wnioski o przyznanie pomocy, które oceniane są pod względem formalnym oraz ekonomicznym. Dzięki takiej weryfikacji wsparcie otrzymują ci wnioskodawcy, którzy spełniają wymagania wynikające z założeń programowych. Po przyznaniu pomocy gospodarstwa podlegają kontrolom, które ujawniają nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków pochodzących między innymi ze środków Unii Europejskiej. Publikacja zawiera krótką charakterystykę podstawowych programów pomocowych, wskazanie nieprawidłowości oraz propozycję możliwości ograniczenia ilości popełnianych błędów.

Ключові слова


Polska; polskie rolnictwo; fundusze europejskie; ocena wykorzystania funduszy europejskich; mechanizmy kontroli w celu oceny wykorzystania funduszy

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Kwieciński A., Runowski H., Wilkin J., 1994, Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Eurpoejską, ROZWÓJ SGGW

http://www.ppr.pl/artykul-po-wejsciu-do-ue-125877.php

Droździela L. (red)., 2007, ARiMR – trzy lata po akcesji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Departament Wsparcia Inwestycyjnego, 2009, poradnik Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

broszura Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/kontrole-platnosci-bezposrednie /zasady-realizacji-kontroli.html.

http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow / kontrole-prow-2004-2006 kontrolena-miejscu-przedsiewziec-wspieranych-w-ramach-prow /kontrole-na-miejscu-przedsiewziecwspieranych-w-ramach-prow.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.