DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-235-239

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРО СТАН ЙОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

Ігор Віталійович Орлов

Анотація


Обґрунтовано напрями удосконалення процесу систематизації та передачі облікових даних про виникнення, трансформацію та припинення зобов’язань підприємства для підвищення рівня повноти та достовірності фінансової звітності, а також забезпечення достатнього рівня її аналітичності.

Ключові слова


підприємство; процес управління підприємством; інформаційне забезпечення процесу управління; фінансова звітність підприємства; рівень аналітичності звітності підприємства; стан зобов`язань підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С. 54-57.

Гуня В.О. Проблеми вдосконалення фінансової звітності

підприємств: соціально-економічні аспекти // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 185-190.

Захарчук Н.М. Аналіз фінансової звітності як фактор прийняття інвестиційних рішень // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – № 1. – С. 196-199.

Лузан Ю.Я. Звітність підприємства – основа інформаційної системи управління // Міжнародний науково-виробничий журнал “Облік і фінанси АПК”. – 2004. – № 1. – С. 4-9.

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків), схвалені протоколом засідання Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prou4ot. info/index.php?section=browse&CatID=18&ArtID=423

Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних

підприємств: методика та організація. – Автореф. дис... кандид. екон. наук: 08.00.09 / Тернопільський національний економічний університет: м. Тернопіль, 2008. – 20 с.

Положення “Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України № 49/121 від 26.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/

laws/main.cgi?nreg=z0121-01


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.