DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-110-118

ФАКТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


У статті розглянуто існуючі підходи до сутності факторингу та його видів. Визначена необхідність застосування факторингових послуг на підприємствах України. Обґрунтовано виділення класифікаційних ознак факторингових операцій для цілей бухгалтерського обліку.

Ключові слова


підприємство; позиковий капітал; факторинг; види факторингу; факторингові послуги на підприємстві; факторингові операції; обліково-теоретичний аспект факторингових операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації / Т.Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9 (51). – С. 30–36.

Бучик Т.А. Роль факторинга в управлении оборотным капиталом /Т.А. Бучик // Науковий вісник ЧДІЕУ . 2008. № 1.  С. 178-186.

Височинська О.В. Факторинг: сутність та перспективи розвитку на українському ринку фінансових послуг / О.В. Височинська, К..Л. Ларіонова // Наука й економіка / Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.- 2008.- 4(12).- С. 19-28. – 422 с.

Герасимович А.М. Факторингові операції: механізм проведення, ризики, оподаткування, облік, аналіз та аудит/А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович// Аудитор України. – 2008. - №15 – с. 16-24.

Дані Державного комітету статистики України // Електронний ресурс / Режим доступу:[www.businessukraine.net/goskomstat].

Денисова К.Г. Финансы предприятий: учеб.-метод. комплекс /К.Г. Денисова, Т.И. Вуколова, А.В. Антонова; Минский ин-т управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2005. – 119 с.

Дзеніс О.О. Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції / О.О. Дзеніс, С.Й.. Дрейслер // Комунальное хозяйство городов Научно-технический сборник.- 2005.- № 62.- С. 231-236.

Довбня С.Б. Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: собливості та перспективи / С.Б. Довбня, Т.М. Разгоняєва // Економічний вісник національного гірничого університету.- 2007.- № 1.- С. 54-59.

Іваненко С.С. Факторинг як джерело фінансування малого та середнього бізнесу / С.С. Іваненко // Экономика Крыма: Симферополь.- 2006.- №18- С. 59-61.

Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку // Режим доступу: [http://ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/109.htm].

Карп’як Я.С. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я.С. Карп’як, Л.І. Ріжко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв.- 2009.- N 647.- С. 70-74.

Кузьменко О.М. Фінанси, облік і аудит: зб. наукових праць /О.М. Кузьменко. – Київ: КНЕУ, 2009.-№ 13 – с. 233-239.

Шевченко Н.М. Факторинг як інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.М. Левченко, Г.В. Кравченко //Економічний простір.- 2009.- № 23/3 – С. 242-251.

Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Ю.М. Лисенков. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 232 с.

Омеляненко Т. особливості обліку факторингу з правом регресу /Т. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – № 2.- С. 19-23

Покаместов И.Е. Факторинг - комплексное решение для роста Вашего бизнеса / И.Е. Покаместов // Финансовый менеджмент.- 2001.- №2.- С. 29-34.

Про внесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг /Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Розпорядження] від 03.04.2009 р.- № 231.

Грачова Р. Фактор ризику / Р. Грачова/ Дебет-Кредит - 2004 № 33-34. – С. 25-27.

Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: підручник / Л.В. Руденко. – К.: Лібра, 2002. – 304 с.

Струк Н.С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін.– Л.:Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 652 с.іл. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 647). – С. 221-228.

Федорченко О.Є. Сутність факторингу та його роль в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / О.Є. Федорченко // Економічний простір.- 2008.- № 13.- С. 237-243.

Філатов Ю.Н. Возможность факторинга в обеспечении устойчивого развития реального сектора экономики / Ю.Н. Филатов, А.С. Бородин// Вестник “Тольяттинского государственного университета сервиса (ТГУС)”/ Серия “Экономика”: межвуз. сб. науч. тр. / Тольяттинский гос. ун-т сервиса. – Вып. 3. – Тольятти : Изд-во ТГУС, 2008. – 336 с.-  С. 277-282.

Фінанси підприємств: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєоьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000.- 460 с.

Шевченко В.В. Факторинг: нові можливості фінансування / В.В. Шевченко //економічний вісник національного гірничого університету.- 2007.- № 3. – С. 64-72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.