DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-87-92

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Микола Петрович Городиський

Анотація


Визначено фактори впливу на організацію обліку підрядних підприємств, для ефективного функціонування бухгалтерської служби для забезпечення достовірною, обліковою інформацією користувачів.

Ключові слова


підрядні підприємства; організація обліку підрядних підприємств; ведення бухгалтерського обліку підрядних підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Белуха Н.Т., Митрофанов Г.В. Основы научной организации учета и НОТ //Сборник № 5 тезисов докладов секции № 4 “Научная организация труда бухгалтеров, подготовка и использование бухгалтерских кадров”. – С. 112-115

Безруких П.С. Вопросы рациональной организации бухгалтерского учета: Автореф. канд. экон. наук. – М.: 1967. – 22 с.

Войналович О.П. Значення раціональної організації бухгалтерського обліку для суспільства// Міжнародний збірник наукових праць./Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(6)./Відповідальний редактор д.е.н.,проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007 с. 62-76

Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы, 1975. – 295 с.

Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: Инфра-М, 1998. – 336 с.

Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 1977. – 240 с.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.

Осадчий Ю.И. Совершенствование учета, текущего и последующего контроля в торговле. – К.: Вища шк. Головное издательство, 1988. – 296 с.

Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 279 с.

Смирнов Э.А. Основы теории организации. – М.: Аудит, Юнити, 1998. – 375 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.