DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-284-292

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Олексій Іванович Пилипенко

Анотація


Запропоновано для уникнення проблемних питань, що виникають при реорганізації шляхом перетворення, зберігати баланс підприємства, що реорганізується, доповнивши його лише тими записами, які стосуються його коригування.

Ключові слова


підприємство; реорганізація підприємства; корпоративні права; облікові операції з корпоративними правами реорганізованого підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Інституціональні перетворення в недержавному секторі економіки: реорганізація й групова взаємодія корпорацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Зельдіс; Європ. ун-т. – К., 2006. – 75 с. – Бібліогр.: 29 назв. – ISBN 966-301-095-9. – укp.

Коротаев С.Л. Реорганизация юридических лиц: Правовые основы. Орг. аспекты. Бухгалт. учет и налогообложение: Практ. пособие / С.Л. Коротаев – Мн.: ОДО “Хоз-во и право”, 2003. – 100 с.; – Библиогр.: с. 95-100 (55 назв.). – ISBN 985-6685-12-5: 500 экз.

Коротаев С.Л. Методические аспекты реорганизации акционерных обществ путем их выделения и разделения // Финансы,учет, аудит. – 2006. – № 9. – С. 38-41

Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Н.В. Сухолитка; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2008. – 20 с. – укp.

Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / В.М. Бутузов; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2000. – 19 с. – укp.

Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. – 2006. – № 7. – С. 59-62. –Бібліогр.: 5 назв. – укp.

Реорганізація як ефективний засіб вирішення проблеми банкрутства підприємств / Є. Андрущак // Регіон. економіка. – 2002. – № 1. – С. 83-89. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 [Електронний ресурс] / О.Р. Кібенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 40 с. – укp.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 412 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.