DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-218-222

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Р. А. Марценюк

Анотація


Розглянуто питання суті первинного обліку та його місця в управлінні підприємством. Визначено основи ефективної організації обліку на заготівельних підприємствах. Запропоновано напрями удосконалення первинних документів.

Ключові слова


заготівельне підприємство; управління підприємством; первинний облік на заготівельних підприємствах; організація первинного обліку на підприємстві; напрями удосконалення первинних документів

Повний текст:

PDF

Посилання


Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – [2-ге видання, виправлене і доповнене]. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку / А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський. – К.:“Все про бухгалтерський облік”, 1999. – 288 с.

Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства / В.П. Индукаев – М.: Финансы и статистика. – 143 с.

Ільяшенко С. Бухгалтерський облік: нормативна база [навчальний посібник] / С. Ільяшенко – Х.: Фактор, 2001. – 252 с.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [підручник] / В.Г. Швець – Київ.: Знання-Прес. 2003 р. – 444 с.

Галько О. Організація первинного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації / О. Галько // Економічний аналіз. Випуск 4. 2009 рік. С. 354-358.

Бурдюх Н. Роль документообігу у створенні ефективної системи обліку запасів / Н. Бурдюх // Економічний аналіз. 2010. Випуск 6. С. 39 – 42.

Заєць О.В. Бухгалтерський облік у заготівельно-переробному комплексі споживчої кооперації: [підручник] / О.В. Заєць, Д.І. Козак, М.Д. Лебедєва, В.А. Левченко – К.: Вища школа, 1993. – 302 с.

Озеран В.О. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації [навчальний посібник] / В.О. Озеран, П.О. Куцик, А.М. Волошин – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с.

Порядок застосування форм первинної документації з обліку закупівель сільськогосподарської продукції та сировини: затверджена постановою правління Укоопспілки від 29. 05. 2000 р. № 118 за погодженням з Держкомстатом України //Збірник нормативних документів із заготівельної діяльності. Київ – 2001 р. с. 3-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.