DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-373-379

ВПЛИВ ІСТОТНИХ УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Дмитро Михайлович Чирка

Анотація


Систематизовано та доповнено фактори впливу істотних договірних умов зовнішньоекономічних контрактів на облікове відображення, податкові розрахунки та правове регулювання експортно-імпортних операцій.

Ключові слова


зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу; експортно-імпортні операції; облік експортно-імпортних операцій; податкові розрахунки експортно-імпортних операцій; правове регулювання експортно-імпортних операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Ганеев К.Г. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности /К.Г. Ганеев. – М.: Изд-во, “Бухгалтерский учет”, 2003. – 144 с.

Зовнішня торгівля України товарами за січень-липень 2010 р.: [Електронний вигляд] // Експрес-випуск Державного комітету статистики України. – 13.09.2010. –№ 217. – 22 с. – С. 2. – Режим http://ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html.

Коблянська Г.Ю. Істотні та факультативні умови зовнішньоекономічного договору як гарантія належного виконання зобов’язань: тези доповідей учасників V наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна [“Розвиток систем обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, персепективи”] / Г.Ю. Коблянська. – Київ, 2007. – С. 44-47

Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 368 с.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 № 201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=z0833-01

Рум’янцева А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник /А.П. Рум’янцева, Н.С. Рум’янцева. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.