DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-340-348

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Д. М. Таранов

Анотація


В статті розглянуто новий підхід при оцінці діяльності банківських установ із застосуванням концепції управління вартістю. Визначена необхідність відображення результату оцінки діяльності в фінансовій звітності. Запропоновано внесення змін до фінансової звітності банківських установ.

Ключові слова


банківська установа; фінансова діяльність банківської установи; банківська фінансова звітність; оцінка фінансової діяльності банку; концепція управління вартістю; результат оцінки фінансової діяльності банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бетге Й. Балансоведение – М.: Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с.

Глухова Е.В., “Использование показателей экономической прибыли для построения регионального рейтинга российских непубличных компани”, Журнал “Корпоративные финансы” № 1(5) 2008, 64 с.

Запорожский А., “Оценка деятельности: новый вид”, “Управление компанией”, № 3, 2006.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник /Київський національний економічний ун-т. – 2-е вид.,доп.і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 636 с.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика /Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 287 с.: табл. – Бібліогр.: с. 205-211.

Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. Москва, Альпина Бизнес Букс,2004, 302 стр.

Роберт Ф. Рейли, Роберт П. Швайс, “Оценка стоимости и бухгалтерский учет приобретенного гудвилла”, Журнал “BUSINESS VALUATIONS GUIDE”, № 1 за 2007 год.

Рассказов С.В., Рассказова А.Н., “Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании”, Финансовый менеджмент, № 3, М.: – 2002 г.

“Энциклопедия банковского дела и финансов”, Чарльз Дж.Воэлфил, Издательство: ЗАО “Издательский дом “Федоро”", г. Самара: – 2003 г. – 1584 с.

Stewart, Thomas A.. Accounting Gets Radical // Fortune. – 2001. – Monday, April 16.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1996 р.

“Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків” України Постанова Національного банку України N 480 від 27.12.2007 р.

“План рахунків бухгалтерського обліку банків України”, постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 280

“Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”, постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. N 255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.