DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-401-407

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ

Р. Р. Шумило

Анотація


У статті висвітлено проблемні питання оцінки малоцінних і швидкозношуваних активів при первісному визнанні, операцій їх експлуатації та списання з балансу. Представлено шляхи їх розв’язання та запропоновано методику розрахунку вартісного критерію для організації раціонального обліку цих активів.

Ключові слова


активи; малоцінні і швидкозношувані активи; оцінка малоцінних активів; оцінка швидкозношуваних активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Козак В. Засади формування витрат на основі діючої оцінки активів за справедливою вартістю / В. Козак // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 6. – С. 247-250.

Краєвський В.М. Проблеми оцінки у різних облікових системах /В.М. Краєвський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2 (52). – С. 123-124.

Крушельницька Т.А. Оцінка основних засобів і документальне її відображення /Т.А. Крушельницька, Т.О. Малоок // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 12. – С.18-21.

Ловінська Л.Г. Оцінка в системі бухгалтерського обліку підприємств України: Автореф. дисертації д-ра екон. наук: 08.00.09. – К., 2007. – 29 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: [монографія] / Н.М. Малюга – Житомир: ЖІТІ, 1998.–384 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” :затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (зі змінами): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.uа.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.uа.

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : лист Міністерства фінансів України від 29.07.03 № 04230-108: [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=33638&cat_id =34931

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія :[монографія] / М.С. Пушкар – Тернопіль,Карт-бланш,2007. – 359 с.

Супрунова І.В. Проблеми оцінки в дисертаціях українських дослідників / І.В. Супрунова // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. –Випуск 1(13). – С. 131-148.

Щирба М. Суттєвість в обліковій політиці підприємства / М. Щирба //Економічний аналіз. – 2008. – Випуск 3(19). – С. 337-341.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.