DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-51-59

МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Олександр Михайлович Брадул

Анотація


Удосконалено методику аналізу і розробки відповідних підходів та інструментарію оцінки операційної діяльності на основі визначення резервів оптимізації виробничої потужності гірничо-металургійної корпорації.

Ключові слова


гірничо-металургійні корпорації; інструментарій оцінки операційної діяльності корпорацій; моделювання аналізу операційної діяльності корпорацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв Є.В. Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.11 / Є.В. Афанасьєв / ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – К., 2007. – 32 с.

Брадул О.М. Варіантний аналіз виробництва і реалізації продукції на основі методів лінійного програмування / О.М. Брадул. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 198. – Т. 1. – С. 74-79.

Брадул О.М. Економічний механізм функціонування корпорацій: зб. наук. пр. у галузі економіки / Київ. міжнар. ун-т фінансів. – К.: Київ. міжнар. ун-т фінансів, 2008. – Вип. № 17. – С. 144-147.

Брадул О.М. Методологічні основи варіантного аналізу для прийняття управлінських рішень / О.М. Брадул. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 194. – Т. 4. – С. 959-968.

Довгаль І.В. Деякі аспекти оцінювання виробничо-технологічного потенціалу гірничодобувної галузі / І.В. Довгаль, М.М. Скринько // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 185: в 4 т. – Том IV. – С. 835-846.

Иванов Н.И. Планирование производства горнорудных объединений и предприятий / Н.И. Иванов, О.П. Суслов, А.В. Єфремов. – М.: Недра, 1976. – 311 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.