DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-93-101

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ І ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТОЗДАТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Василь Антонович Дерій

Анотація


Розкрито міру впливу глобалізації економіки та світової фінансової кризи на витрати і доходи підприємств; висловлено позицію автора щодо напрямків подолання кризових явищ (в тому числі за рахунок зменшення витрат підприємств) та перспектив розвитку вітчизняної економіки в глобалізованому світі; сформовано пропозиції щодо розвитку інформаційного забезпечення для оцінювання конкурентоздатності і антикризового управління підприємствами.

Ключові слова


глобалізація економіки; конкурентоздатне середовище; підприємство; витрати та доходи підприємства; конкурентоздатність середовища; антикризове управління підприємством

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – изд. 2-е, исправл. / Б. Гейтс. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с.

Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка: посіб. / Б.Ф. Заблоцький. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2004. – 512 с.

Зернецька О. Філософія глобалістики / О. Зернецька // Політика і час. – 2004. – № 11. – С. 67-76.

Кийосаки Р.Т. Поднимите свой финансовый IQ / Р.Т. Кийосаки; пер. с англ. С.Э. Борич. – Мн.: Попурри, 2009. – 256 с.

Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації: моногр. / З.О. Луцишин. – К.: Видавн. центр “ДрУк”, 2002. – 320 с.

Мельник А. Державне регулювання в умовах економічних криз /А. Мельник // Вісник Терноп. націон. економ. ун-ту. – 2007. – № 5. – C. 205-211.

Онищенко С. Як розплавлений віск… Чому ми допустили панування хаосу?: / С. Онищенко // Літературна Україна. – 2008. – 31 липня. – С. 1.

Плиска О. Русский кастинг – бессмысленный и безпощадный…[Электронный ресурс]. /О. Плиска. – Режим доступа: http: www. biztimes. ru. index.рhp/ artid =1122

Погорлецкий А.И., Экономика зарубежных стран: учебник /

А.И. Погорлецкий. – второе издание. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 492 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. – Режим доступу: http: // www. mfu.gov.uа

Савельєв Є. Вибір національної економічної моделі України /Є. Савельєв //Журнал Європейської економіки. – 2007. – Грудень. – Т. 6 (№ 4). – с. 369-371.

Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: моногр. / Н.П. Тарнавська. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.

Титаренко В.Є. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств: автореф. дис. … к.е.н. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / В.Є. Титаренко. – Львів, 2005. – 20 с.

Юрій С.І. Міжнародні фінанси у ХХІ столітті / С.І. Юрій // Вісник економічної науки України. – Донецьк: АЕНУ, ІЕП НАНУ. – 2007. – № 1 (11). – С. 183-193.

Яременко С. МВФ – ворог України? С. Яремко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.epravda.com/ua/publications/2010/11/3/254893.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.