DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-171-177

КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

П. О. Куцик

Анотація


Висвітлено аспекти контролю спільної діяльності без створення юридичної особи. Запропоновано класифікацію контролю для потреб управління спільною діяльністю. Визначено основні об’єкти, функції та критерії контролю.

Ключові слова


управління спільною діяльністю; контроль спільної діяльності без створення юридичної особи; класифікація контролю управління спільною діяльністю; об`єкти контролю; функції контролю; критерії контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Арене Э. Аудит / Э. Арене, Дж. Лоббек; [пер. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

Аудит: [учебное пособие] / [Данилевский Ю.А., Шапигузов С. М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 544 с.

Бычкова С.М. Планирование в аудите / С.М. Бычкова, А.В Газарян. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 264 с.

Кочинев Ю.Ю. Аудит / Ю.Ю. Кочинев. – СПб.: Питер, 2002 г. – 544 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 “Частки у спільних підприємствах” / Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ.;[за ред. С.Ф. Голова]. – К.: Федерація професійних аудиторів та бухгалтерів України, 2005. – 1272 с.

Онищенко В.О. Актуальні питання спільної діяльності в Україні /В.О. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 39-43.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, з наступними змінами. // Бухгалтерія. – 2007. -Збірник систематизованого законодавства. Випуск 1.

Рєзнікова В.В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В.В. Рєзнікова // Право України. – 2005. – № 2. – С. 48-51.

Шестерняк М.М. До питання сутності спільної діяльності /

М.М. Шестерняк // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 125 – 130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.