DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-212-217

БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ф. Ф. Макарук

Анотація


Розглянуто економічну сутність бюджету та бюджетування як складової фінансового планування та контролю, його роль, а також висвітлено необхідність застосування бюджетування для ефективного управління діяльністю ринків.

Ключові слова


підприємство; фінансове планування та контроль діяльності підприємства; економічна суть бюджету; бюджетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананькіна Е.А. Контролінг як інструмент управління підприємством [навч. посібник] / Ананькіна Е.А., Данілочкін С.В., Данілочкін Н.Г. та ін [за ред. Н.Г. Данілочкіной]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 297 с.

Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб’єкта [навч. посібник] / Балабанов І. Т. – [2-е вид., перераб. і доп.] – М.:. Фінанси і статистика, 2000. – 208 с.

Бланк І.А. Управління прибутком [навч. посібник] / Бланк І. А. – К.: “Ніка-Центр”, 1998. – 544 с.

Кармінський А.М. Контролінг у бізнесі. Методологічні та практичні засади побудови контролінгу в організаціях [Навч. посібник] / А.М. Кармінський, Н.І. Оленєв, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 256 с.

Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент [підручник] /Ковальов В.В. – М.: Фінанси і статистика, 2000. –768 с.

Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємств або як ефективністю управляти фінансами / Ковтун С. – Х.: Фактор, 2007. – 336 с.

Куцик П.О. Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового контролінгу вищих навчальних закладів / Куцик П.О. // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.2 – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – 556 с.

Самочкіна В.М. Гнучкий розвиток підприємства: ефективність і бюджетування [навч. посібник] / Самочкіна В.М., Пронін Ю.Б., Логачова Є.М. и др. – М.: Справа, 2000. – 352 с.

Стоянова Є.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика [підручник] /[Стоянова Є.С., Балабанов І.Т., Бланк І.А. та ін.] [за ред. Є.С. Стоянової]. – [5-е вид., перероб. і доп.] – М.: Изд-во “Перспектива”, 2000. – 656 с.

Треньов М.М. Управління фінансами [навч. посібник] / Треньов М.М. – М.: Фінанси і статистика, 1999. – 496 с.

Шеремет А.Д. Управлінський облік [навч. посібник] / А.Д. Шеремет, І.М. Волков, С.М. Шапігузов та ін. [за ред. А.Д. Шеремета]. – М.: ФБК-ПРЕС, 1999. – 512 с.

Шим Дж. К. Основи комерційного бюджетування [навч. посібник] / Шим Дж. К., Сігел Дж. Г. [пер. з англ.] – СПб.: Пергамент, 1998. – 496 с.

Anthony R.N., Reece J.S. Accounting: Text and Case / Anthony R.N., Reece J.S. [8th ed.] – Illinois: Homewood, 1989. – 1030 p.

Needles B.E. Managerial Accounting / Needles B.E., Powers M., Mills S. K., Anderson H.R., [5th ed.] – Boston N.-Y.: Houghton Mifflin Company, 1999. – 603 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.