DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-247-253

ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ У ПІДГОТОВЦІ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ТА ВИСНОВКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

С. В. Панібратова

Анотація


У статті розглядаються головні відмінності та проблеми, пов’язані зі структурою та змістом аудиторського звіту та висновку, що видається при проведенні обов’язкової аудиторської перевірки публічних акціонерних товариств.

Ключові слова


публічні акціонерні товариства; обов`язковий аудит публічних акціонерних товариств; аудиторський звіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами).

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-ХІ/ВР, 1993, № 23, ст. 243 (із змінами і доповненнями).

МСА 230 “Документація”, МСА 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, МСА 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, МСА 800 “Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення”.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” від 19.12.2006 № 1528.

Аудит України: Становлення. Розвиток. Звершення/Болгов В.В. – К.: ТОВ “Болгов медіа центр”, 2008. – 160 с.

Белуха Н.Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. –К.: Знання, 2006. – 770с.

Дерев’янко С.І. Основи аудиту. Навчальний посібник рекомендований МОН України. – ЦУЛ, 2008. – 328 с.

Лень В.С. Облік та аудит. Вступ до фаху. Навчальний посібник рекомендований МОН України. – ЦУЛ, 2009. – 258 с.

Петрик О.А., Фенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2002. – 168 с.

Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – 4 вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.