DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-380-392

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПОГЛЯД ОБЛІКОВЦЯ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Проведено критичний аналіз дисертацій, захищених в Україні, у яких піднімалася проблематика колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, для цілей виявлення проблемних напрямів досліджень з питань побудови системи бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з виконанням положень колективного договору.

Ключові слова


соціально-трудові відносини; колективний трудовий договір; аналіз дисертацій щодо трудового договору з погляду обліковця

Повний текст:

PDF

Посилання


Андріанова В.В. Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення.- Автореф. дис…кандид. економ. наук 08.07.02 / Дніпропетровський державний аграрний університет: м. Дніпропетровськ. 1999. – 23 с.

Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення: Автореф. дис…кандид. юр. наук: 12.00.05. /Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого: м. Харків,2005. – 20 с.

Бичкова О.В. Механізм управління соціальним розвитком у вугільній промисловості України в умовах реструктуризації. – Автореф. Дис…кандид. економ. наук: 08.02.03 / Інститут економіки промисловості НАН України: м. Донецьк, 2001. – 17 с.

Божко В.М. Колективно-договірне регулювання заробітної плати. – Автореф. дис…кандид. юр. наук: 12.00.05. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка: м. Київ, 2001. – 13 с.

Вєтухова І.А. Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення. – Автореф. дис…кандид. юр. наук: 12.00.05. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого: м. Харків, 2000. – 15 с.

Дмитренко Н.М. Науково-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці у системі макропоказників. – Автореф. Дис…кандид. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України: м. Київ, 2005. – 19 с.

Додонов О.В. Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження. – Автореф. дис…кандид. економ. наук: 08.00.07 / Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України: м. Донецьк. 2008. – 24 с.

Дудіна Н.В. Оплата праці у виробничих галузях США: досвід і перспективи використання в Україні. - Автореф. дис... кандид. екон. наук: 08.09.01 / Інститут економіки НАН України: Київ, 2001. – 19 с.

Журавльов Д.В. Система трудового законодавства України: Автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2005 р. – 21 с.

Ільченко Н.Б. Формування контрактної системи оплати праці в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / НАН України. Ін-т економіки. – К., 2002. – 20 с.

Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України. – Автореф. Дис…кандид. юр. наук: 12.00.05. / Національний університет імені Тараса Шевченка: м. Київ, 1999. – 17 с.

Колот А.М. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових підприємств України). – Автореф. дис... док. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний університет: м. Київ, 1998. – 36 с.

Копайгора І.І. Законодавство про оплату праці на Україні в другій половині ХIХ-ХХ століть (історико-правове дослідження). – Автореф. Дис…кандид. юр. наук:12.00.01 / Харківський національний університет внутрішніх справ: м. Харків, 2006. – 22 с.

Лисиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис…кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Харків: Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого. – 1997. – 24 с.

Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дис. …кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Київ: –Національний університет внутрішніх справ, 2004 р.

Малаховський Ю.В. Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування. – Автореф. дис... кандид. екон. наук:08.06.01 / Хмельницький державний університет: м. Хмельницький, 2004. – 18 с.

Мовчан О.М. Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті роки). – Автореф. дис...докт. істор. наук: 07.00.01 / Інституті історії України НАН України: м. Київ, 2004. – 36 с.

Мормуль Н.І. Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці. – Автореф. Дис…кандид. економ. наук: 08.00.07 / Донецький національний університет: м. Донецьк. 2008. – 18 с.

Пастушенко В.М. Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального захисту працюючих: Автореф. дис…кандид. економ. наук 08.09.01 /Донецький національний університет: м. Донецьк, 2004. – 19 с.

Петров Ю.Д. Регулювання соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки.- Автореф. Дис…кандид. економ. наук: 08.09.01 / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України: м. Київ. 2004. – 24 с.

Петровський А.І. Роль соціального партнерства в становленні найманої праці в трансформаційній економіці. – Автореф. Дис…кандид. економ. наук: 08.01.01. / Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина: м. Харьков 2001. – 18 с.

Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринкової економіки: Автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2005 р. – 22 с.

Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин в США. – Автореф. дис…кандид. юр. наук: 12.00.01. /Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка: м. Київ, 2002. – 13 с.

Середа О.Г. Роботодавець як суб’єкт трудового права: Автореф. дис. …кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Харків: – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004 р. – 20 с.

Трунова Г.А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні.- Автореф. Дис…кандид. юр. наук: 12.00.05. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого: м. Харків, 2008. – 22 с.

Тульчинський Р.В. Організаційно-економічні методи регулювання заробітної плати в ринкових умовах. – Автореф. дис... кандид. екон. наук: 08.09.01 /Інститут економіко-правових досліджень НАН України: м. Донецьк, 2006. – 19 с.

Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації.- Автореф. Дис…кандид. юр. наук:12.00.05. / Національний університет внутрішніх справ: м. Харьков, 2002. – 20 с.

Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкт трудового права: Автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2004 р. – 22 с.

Чала О.М. Договірне регулювання оплати праці в Україні. – Автореф. дис...кандид. екон. наук: 08.09.01 / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України: м. Київ, 2001. – 19 с.

Чернишук В.Р. Відчуження праці в умовах перехідної економіки (на прикладі України). – Автореф. дис…кандид. економ. наук: 08.01.01. / Київський національний економічний університет: м. Київ, 2000. – 16 с.

Шалімова Н.С. Удосконалення методів обгрунтування розміру мінімальної заробітної плати. – Автореф. дис…кандид. економ. наук: 08.09.01 / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України: м. Київ. 2001. – 23 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.