№ 2-3 (35) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Миколаївна Баришнікова
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ У СУБ’ЄКТІВ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Юрійович Гордополов
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ: ОБЛІКОВИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХОДИ PDF
Ірина Валеріївна Замула
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Іванюта, Катерина Іванівна Самчук
ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ PDF
Богдан Леонідович Кирилюк, Ірина Валеріївна Супрунова
АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В БЕЛАРУСИ: ИСТОРИОГРАФИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев
Особливості складання консолідованої фінансової звітності: зарубіжний досвід PDF (English)
Svitlana Victorivna KUCHER
РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Світлана Олексіївна Левицька, Ольга Олексіївна Осадча
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ PDF
Інна Олександрівна Макаренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ PDF
Віра Леонідівна Маслюк
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Олексіївна Мізякіна
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1688 РОКУ В АНГЛІЇ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Сергій Захарович Мошенський
МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСОВОЇ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
GENEROWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE INNOWACYJNEGO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W UZDROWISKOWEJ MIEJSCOWOŚCI SOLEC-ZDRÓJ PDF (Polski)
Paweł Patrzałek, Artur Łachut
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Надія Петрівна Опанасюк
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Олексій Олексійович Поплавський
СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Любов Віталіївна Сироватченко, Тетяна Михайлівна Шаповал
ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Надія Павлівна Сироїд
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська, Наталія Йосипівна Радіонова
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ПІДХОДІВ ДО ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Вікторія Віталіївна Соколовська
АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМИ КОМПАНІЯМИ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Наталія Василівна Валінкевич
АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СУДЖЕНЬ АУДИТОРА PDF
Олександр Леонідович Шерстюк