№ 2-3(35) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Миколаївна Баришнікова 3-24
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик 25-50
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ У СУБ’ЄКТІВ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак 51-60
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Юрійович Гордополов 61-95
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк 96-115
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ: ОБЛІКОВИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХОДИ PDF
Ірина Валеріївна Замула 116-129
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Іванюта, Катерина Іванівна Самчук 130-142
ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ PDF
Богдан Леонідович Кирилюк, Ірина Валеріївна Супрунова 143-158
АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В БЕЛАРУСИ: ИСТОРИОГРАФИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 159-184
Особливості складання консолідованої фінансової звітності: зарубіжний досвід PDF (English)
Svitlana Victorivna KUCHER 185-194
РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 195-213
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Світлана Олексіївна Левицька, Ольга Олексіївна Осадча 214-227
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 228-239
НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ PDF
Інна Олександрівна Макаренко 240-252
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ PDF
Віра Леонідівна Маслюк 253-259
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Олексіївна Мізякіна 260-270
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1688 РОКУ В АНГЛІЇ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Сергій Захарович Мошенський 271-280
МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСОВОЇ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 281-294
GENEROWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE INNOWACYJNEGO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W UZDROWISKOWEJ MIEJSCOWOŚCI SOLEC-ZDRÓJ PDF (Polski)
Paweł Patrzałek, Artur Łachut 295-312
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Надія Петрівна Опанасюк 313-324
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Олексій Олексійович Поплавський 325-338
СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Любов Віталіївна Сироватченко, Тетяна Михайлівна Шаповал 339-355
ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Надія Павлівна Сироїд 356-377
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська, Наталія Йосипівна Радіонова 378-398
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ПІДХОДІВ ДО ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Вікторія Віталіївна Соколовська 399-414
АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМИ КОМПАНІЯМИ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко 415-447
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Наталія Василівна Валінкевич 448-458
АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СУДЖЕНЬ АУДИТОРА PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 459-471