DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-313-324

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Ірина Романівна Поліщук, Надія Петрівна Опанасюк

Анотація


Проаналізовано зміст Положень про облікову політику досліджених підприємств, у частині операцій з нарахування амортизації нематеріальних активів за такими критеріями: оцінка при надходженні, визначення строку корисного використання, строк амортизації, ліквідаційна вартість, метод нарахування амортизації, відображення у фінансовій звітності, одиниця обліку, переоцінка, формування справедливої вартості. Наведено характеристику факторів, що впливають на облікову політику, та визначають механізм оцінки повноти та своєчасності оновлення нематеріальних активів.

Запропоновано алгоритм вибору методу нарахування амортизації нематеріальних активів. Розширено інформаційну базу статистичного аналізу своєчасності та повноти оновлення нематеріальних активів, у частині розробленої внутрішньої звітності. Запропоновано показники для статистичної оцінки ефективності амортизаційної політики щодо  нематеріальних активів.

Наведено маркетингові стратегії залежно від стану та обсягу нематеріальних активів щодо нарощення маркетингового потенціалу для безперервності господарської діяльності.


Ключові слова


маркетингова стратегія; амортизація нематеріальних активів; облікова політика; амортизаційна політика; статистичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Jershova, G.V. (2011), «Nematerial'ni aktyvy promyslovyh pidpryjemstv Ukrai'ny», Finansy Ukrai'ny, No 11, pp. 104–112.

Instrukcija pro zastosuvannja (2015), «Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

Kapital'ni investycii' za vydamy aktyviv za 2010–2015 roky, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Katkov, S.O. and Larka, M.I. (2013), «Marketyngovi strategii' vyvedennja ob’jektiv intelektual'noi' vlasnosti promyslovogo pidpryjemstva na rynok», Visnyk NTU «HIII», No 21 (994), pp. 90–96.

Kudyrko, O.V. (2013), «Upravlinnja marketyngovoju dijal'nistju doslidnyc'kyh kompanij na osnovi rejtyngovogo ocinjuvannja nematerial'nyh aktyviv», Marketyng i menedzhment innovacij, No 2, pp. 95–105.

The Ministry of Finance of Ukraine (2015), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 8 “Nematerial'ni aktyvy”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Reguljarna informacija emitentiv, available at: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/42964/156/templ


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єршова Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України / Г.В. Єршова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 104–112.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: за станом на 24 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Катков С.О. Маркетингові стратегії виведення об’єктів інтелектуальної власності промислового підприємства на ринок / С.О. Катков, М.І. Ларка // Вісник НТУ «ХІІІ». – 2013. – 21 (994). – С. 90–96.

Кудирко О.В. Управління маркетинговою діяльністю дослідницьких компаній на основі рейтингового оцінювання нематеріальних активів / О.В. Кудирко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 95–105.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: за станом на 01 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Регулярна інформація емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/42964/156/templ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.